Co (většího) plánujeme?

 • Facelift a modernizace aplikace (fáze 2)
 • Párování s bankou (další banky)
 • Modelování cash flow pomocí strojového učení a AI ("artificial intelligence")
 • Zálohové faktury, upomínky a potvrzenky
 • Nový modul "Obchod" - evidence poptávek, nabídek, objednávek
 • Integrace na Zapier

Co jsme již zprovoznili:

(termín nasazení, verze aplikace, obsah)

12.11.2018 - Facelift 2019

 • Nová verze aplikace - nové,čistší, modernější Caflou

5.9.2018 - 1.9.9

 • Opakované faktury - Pokud fakturujete zákazníkům v pravidelných intervalech, pak využijete možnost nastavit pravidelné/opakované faktury

21.8.2018 - 1.9.7

 • API a integrace na Integromat - zveřejnili jsme Caflou API a zprovoznili integraci s Integromatem, přes který lze Caflou napojit na stovky dalších aplikací s služeb
 • Možnost skrýt částky a sazby výkazů - firmy mají možnost skrýt sazby výkazů a sumy výkazů, pokud je uživatele nemají vidět

21.7.2018 - 1.9.6

 • Nahrávání souborů ze služeb třetích stran - Google Drive, Dropbox, OneDrive - nyní lze snadno nahrát do Caflou soubory z Google Drive, Dropboxu a OneDrive
 • Vylepšený kalendář a real-time synchronizace s Google kalendářem - nová obousměrná synchronizace v reálném čase mezi kalendáři Caflou a Google, nová možnost zobrazení trvání úkolů a projektů (nejen pouze termíny jako nyní), nová možnost úkládat filtry v kalendáři

18.5.2018 - 1.9.5

 • To-Dos - u úkolů si nyní můžete vytvořit seznam "podúkolů" formou to-dos / check listu
 • Změny kategorizace výkazů - rozšířili jsme atribut stavu výkazů na širší sadu (nový, ke schválení, k fakturaci, fakturováno, uhrazeno)
 • Úpravy dle potřeb GDPR - uzpůsobili jsme Caflou nařízení GDPR, doplnili nové atributy (Důvod evidence) a bezpečnostní prvky (log přihlášení a exportů)

28.4.2018 - 1.9.4

 • Cashflow - nové atributy Datum úhrady a Částka dle úhrady a Středisko, lze porovnávat plán vs. realita  - snáze plánujte vyhodnocujte cashflow s možností potovnat plán a realitu, doplnili jsme také nový atribut Středisko (např. účet/hotovost, oddělení ve firmě apod.)
 • Faktury - úprava práv a nastavení šířky loga - faktury vidí v defaultním nastavení jen uživatel s právem Faktury na úrovni účtu, lze také uzpůsobit velikost loga na faktuře
 • Ruční párování plateb s fakturami a příjmy/výdaji - jako nástroj pro korekci automatického párování můžete ručně změnit nebo doplnit vazbu mezi platbu a fakturou nebo příjmem/výdajem

17.3.2018 - 1.9.3

 • Vlastní kurzy u faktur a příjmů/výdajů - pokud fakturujete v cizí měně, můžete si upravit kurz převodu na hlavní měnu účtu
 • Náhledy opakování na přehledu úkolů a v kalendáři - plánované úkoly nebo události lze nyní zobrazit v přehledech
 • Vylepšené sdílení faktur  - aplikace si pamatuje emaily, které jste pro sdílení faktur použili a nabízí emaily z kontaktů nebo email na účetní

24.2.2018 - 1.9.2

 • Import / export kontaktů - nyní můžete dávkově importovat kontakty pod firmy a také kontakty pod firmami exportovat
 • Hromadné mazání - v přehledech můžete hromadně mazat položky

28.1.2018 - 1.9.0

 • Zprávy (týmový chat) - nyní můžete v Caflou diskutovat s kolegy pomocí nového chatu, včetně multichatu
 • Notifikace v prohlížeči v reálném čase - pokud svolíte, Caflou vám ihned zobrazí upozornění na změnu, komentář apod. a to i když nejste právě v Caflou (je třeba mít Caflou v prohlížeči otevřené)

23.12.2017 - 1.8.0

 • Párování plateb cashflow a faktur - moduly Faktury a Cashflow umožňují párování s bankovním účtem
 • Finanční výkazy  - v "beta" verzi nabízíme export pro finanční úřar pro kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a přiznání k DPH
 • Drobná vylepšení a úpravy

7.12.2017 - 1.7.3

 • Export cashflow - modul Cashflow lze nyní exportovat do PDF, XLS a CSV, do PDF exportujeme i graf příjmů a výdajů
 • Rozšiřitelný filtr příjmů/výdajů - graf Cashflow a přiřazenou tabulku lze nyní filtrovat dle firmy nebo projektu, nové filtry jsou k dispozici v položkovém přehledu Cashflow

12.11.2017 - 1.7.2

 • Zdraví úkolů - nově můžete na úrovni úkolů nastavit rozpočty (hodiny, příjmy, výdaje) a sledovat, jak se rozpočty čerpají
 • Zaokrouhlování faktur - preferujete u faktur částky zaokrouhlené na celá čísla? Nyní můžete faktury zaokrouhlit

6.11.2017 - 1.7.1

 • Vlastní filtry - nyní si můžete uložit svoje obllíbené filtry a použít je jedním klikem, v každém přehledu si také můžete nastavit vlastní startovací filtr
 • Filtry v detailech - v detailech objektů (např. pod firmou nebo projektem) můžete nově filtrovat, není nutné prohlížet všechny objekty

11.10.2017 - 1.6.0

 • Ganttův diagram - v projektech nyní můžete názorně prohlížet posloupnosti úkolů a vizuálně úkoly v projektu plánovat
 • Caflou přeloženo do francouzštiny, španělštiny a italštiny - nyní lze přepnout rozhraní Caflou do dalších jazyků

14.9.2017 - 1.5.5

 • Vyhledávání - v účtu můžete nyní hledat pomocí klíčových slov v názvech objektů (včetně kontaktů)

22.8.2017 - 1.5.4

 • Textový editor - popisy a komentáře mohou být nyní formátovány, do popisů a komentářů lze vkládat obrázky a videa
 • Slevové kódy pro provizní partnery - provizní partner může nabízet slevové kódy pro nové účty

29.7.2017 - 1.5.3

 • Import faktur - do Caflou lze importovat faktury z Money S3, Pohody a přes námi specifikovaný XML formát 
 • Rychlá změna u komentáře úkolu - společně s komentářem lze současně změnit přiřazenou osobu, změnit proges a stav
 • Subdodavatelé u projektů, možnost přiřadit příjem/výdaj jiné firmě - u projektů lze definovat subdodavatele a těm v rámci projektu přiřadit úkoly, výkazy a příjmy nebo výdaje

5.7.2017 - 1.5.2

 • Pozvánky k událostem v kalendáři - posílají se pozvánky emailem, lze na pozvánkuu reagovat

20.6.2017 - 1.5.1

 • Události v kalendáři - v Caflou můžete uspořádat schůzky, pomocé událostí si zarezervovat čas

16.6.2017 - 1.5.0

 • Kalendář - přehledy termínů úkolů a projektů, export ve formátu iCal
 • Duplikace projektů (s možností duplikace úkolů) - možnost využít "šablony" projektu pro ušetření času
 • Datum ukončení projektu - možnost nahlížet na reálná data ukončení projektu nebo úkolu a porovnávat s plánem
 • Jednodušší vytváření jednotek výkazů - pokud používáte jiné jednotky než hodiny, nyní je mnohem snázeji vytvoříte přímo ve formuláři výkazu
 • Drobná vylepšení a úpravy menší změny a optimalizace systému

16.5.2017 - 1.4.3

 • Vylepšené zdraví projektu (grafy) - ve "zdraví" projektů nyní uvidíte měsíční grafy výkazů a příjmů/výdajů
 • Nové akční menu v přehledech - do všech přehledů jsme nasadili nové menu s akcemi pro objekty (např. duplikovat, editovat, smazat...), všechny akce jsou takto na jednom místě
 • Duplikace příjmů a výdajů - máte v cashflow podobné příjmy nebo výdaje? nyní ušetříte čas snadnou duplikací plateb,  změníte jen, co potřebujete, např. datum, částku nebo kategorii
 • Drobná vylepšení a úpravy - menší změny a optimalizace systému

4.5.2017 - 1.4.2

 • Měření času z detailu a přehledu firem / projektů / úkolů - time tracker lze nyní spustit i z objektů a systém záznamům automaticky přiřadí  firmu/projekt/úkol
 • Export faktur do systému Pohoda a Money pro české uživatele - vystavuujete faktury a Caflou, ale účetní vede vaše účetnictví v Pohodě nebo Money? Nyní přes XML export snadno předáte doklady účetním
 • Reverse charge u faktur - fakturujete do zahraničí a aplikujete přenesenou daňovou povinnost? potom snačí zaškrtnout a systém nastaví DPH na 0 % a fakturu doplní o povinnou hlášku
 • Duplikace úkolů - pracujete na podobných úkolech? nyní ušetříte čas snadnou duplikací úkolu,  změníte jen, co potřebujete, např. termín
 • Duplikace výkazů - vykazujete podobné aktivity? nyní ušetříte čas snadnou duplikací výkazu,  změníte jen, co potřebujete, např. sazbu nebo termíny
 • Drobná vylepšení a úpravy - menší změny a optimalizace systému

10.4.2017 - 1.4.1

 • Provizní program - doporučujte Caflou a vydělejte 25 % z každé platby, kterou obdžíme od vámi doporučeného zákazníka
 • Duplikace faktur - fakturujete podobné položky opakovaně? nyní ušetříte čas snadnou duplikací faktur, změníte jen, co potřebujete, např. objemy, sazby
 • Lepší řazení odpovědí komentářů - odpovědi na komentáře nyní řadíme od nejnovějšího po nejstaršího po nejnovější
 • Úprava opakovaných objektů - oddelění vzorů - pro lepší práci s opakovanými úkoly a platbami jsme změnili logiku práce se "vzory"
 • Oprava - tlačítko zpět  - tlačítkem "Zpět" se nyní z detailů objektů vždy dostanete tam, kde jste před vstupem do detailu byli
 • Optimalizace - dorbné úpravy a změny pro vylepšení aplikace

18.3.2017 - 1.4.0

 • Anglická mutace - aplikace je nyní i v anglické verzi
 • Platby kartou - za Caflou lze nyní platit platební kartou a ne pouze převoodem
 • Sdílení faktur - faktury lze přímo z Caflou posílat emailem nebo sdílet pomocí url odkazu
 • Anglické a slovenské verze faktury - faktury lze exportovat také v angličtině a slovenštině

16.2.2017 - 1.3.9

 • Optimalizace mobilní verze

14.2.2017 - 1.3.8

 • Drobná vylepšení a úpravy

9.2.2017 - 1.3.7

 • Optimalizace výkonu

26.1.2017 - 1.3.6

 • Dvoufázové ověření - můžete zapnout v nastavení

11.1.2017 - 1.3.5

 • Kontakty k firmě lze zadat už při vytváření firmy
 • Drobná vylepšení a úpravy

4.1.2017 - 1.3.4

 • Z příjmu / výdaje lze vytvořit fakturu
 • Rozšíření údajů na výpisu firem
 • Drobná vylepšení a úpravy

27.12.2016 - 1.3.3

 • Skupiny uživatelů
 • Vylepšení soukromí - lepší specifikace pro zdraví, příjmy a výdaje
 • Libovolné jednotky u výkazů
 • Vytvoření příjmů a výdajů u faktur

7.12.2016 - 1.3.2

 • Z vybraných výkazů lze nově vytvořit fakturu
 • U faktur lze zadat text před a za položkami
 • Projekty mají nyní také prioritu
 • Ikona lupy u souborů se nyní vždy pokusí o náhled, přibyla ikona k přímemu stažení
 • Drobná vylepšení a úpravy

30.11.2016 - 1.3.1

 • Opakované úkoly
 • Filtrování podle názvu
 • Optimalizace

23.11.2016 - 1.3.0

 • Nová funkce - Timetracker

25.10.2016 - 1.2.6

 • Fiktivní uživatel
 • Drobná vylepšení a úpravy

12.10.2016 - 1.2.5

 • Opakování příjmů & výdajů
 • Import příjmů & výdajů
 • Drobná vylepšení a opravy chyb

26.09.2016 - 1.2.4

 • Zdraví firmy
 • E-mail notifikace při překročení plánovaných limitů projektu

21.09.2016 - 1.2.3

 • Zdraví projektu
 • Drobná vylepšení a úpravy

13.09.2016 - 1.2.2

 • Evidence kontaktů pod firmami
 • Roční platby
 • Drobná vylepšení a úpravy

30.08.2016 - 1.2.1

 • Přidána volba zobrazení QR kódu v nastavení faktur
 • Nový balíček pro jednotlivce
 • Součty hodin a částek na přehledu výkazů včetně exportů a konverze částek v jiných měnách

17.08.2016 - 1.2.0

 • Nová funkce - Souhrnné e-maily
 • Nová funkce - Řazení dle sloupců
 • Drobné úpravy

02.08.2016 - 1.1.2

 • Přidána možnost importu firem

26.07.2016 - 1.1.1

 • Chytřejší e-mailové notifikace
 • Drobná vylepšení

12.07.2016 - 1.1.0

 • Nová funkce - Fakturace
 • Napojení na ARES
 • Drobná vylepšení