Nová vylepšení automatických procesů/workflow jsou tyto:

Vytvořte automaticky komentář

Tedy např. při změně stavu projektu nebo úkolu apod. můžete nechat automaticky systém daný objekt okomentovat předpřipraveným textem. 

Autor komentáře je vždy "Petr z Caflou", tedy "bot".

Vytvoř komentář procesem

Nechte automaticky spustit stopky

Pokud je naplněna podmínka (např. změním stav úkolu na "pracuji"), spustí se automaticky stopky. 

V nastavení procesu můžete nastavit, zda se stopky spustí uživateli, jehož akce proces spustila nebo konkrétní uživatel nebo uživatel, jemuž je přiřazen objekt, který akci vyvolal (např. přiřazená osoba u úkolu).

Spusť stopky procesem

Vytvořte časový záznam

Pokud je naplněna podmínka (např. změním stav úkolu na "mám hotovo"),automaticky se vytvoří časový záznam. 

V nastavení procesu můžete nastavit, jak dlouhý je časový záznam nebo komu se přiřadí, tedy buď uživateli, jehož akce proces spustila nebo konkrétnímu uživateli nebo uživateli, jemuž je přiřazen objekt, který akci vyvolal (např. přiřazená osoba u úkolu).

Vytvoř časový záznam procesem

Spusťe proces, pokud je hodnota výpočtu či čísla =, >, < než nastavená hodnota

Pokud používáte vlastní atribut typu "výpočet" a chcete na něj aplikovat podmínku automatického procesu, můžete nyní nastavit podmínku na stav, kdy výpočet je >, < nebo =, případně i (>= a <=)  konkrétnímu číslu. Proces se spustí, pokud se podmínka naplní, např. že atribut je větší než hodnota xy.

Identicky lze podmínku navázat na vlastní atribut typu "číslo".

Kontroluj výpočet či číslo procesem

Vlastní atribut typu "čas" umí sledovat čas relativně

Pokud používáte vlastní atribut typu "čas", lze nyní v rámci procesu nastavit podmínku nejen na přesnou shodu času, ale také na relativní hodnotu, např. "z 10 minut", "za 2 hodiny" apod.

Obdobně lze také nastavit u času změnu, tedy např. při splněné podmínce se atribut typu "čas" nastaví na "za 4 hodiny" apod.

Kontorluj a měň čas procesem

Věříme, že se vám rozšíření bude líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.