Používáte pravidelně možnost importu příjmů a výdajů do modulu Cashflow? Nově máte možnost pomocí importů aktualizovat již existující příjmy a výdaje (např. aktualizovat stavy uhrazeno, fakturováno, datum úhrady, částku úhrady atd.). Každý příjem a výdaj má v Caflou svoje unikátní identifikační číslo, které jsme nyní zveřejnili díky novému sloupci ID (ten lze společně s dalšími atributy standardně exportovat do csv, xls nebo pdf):

Nový identifikátor příjmů a výdajů - ID

Také specifikace importního souboru pro import příjmů a výdajů nyní obsahuje tento atribut:

Atribut ID v importním souboru

Tedy pokud chcete aktualizovat existující položku, stačí do Caflou importovat soubor s novými hodnotami a položky identifikujete pomocí atributu ID. 

Caflou import vyhodnotí takto:

  1. pokud položka v importním souboru obsahuje atribut ID + dané ID v Caflou existuje, pak se položka aktualizuje novými údaji z importního souboru
  2. pokud položka v importním souboru obsahuje atribut ID + dané ID v Caflou NEexistije, Caflou ohlásí chybu a danou položku ignoruje
  3. pokud položka v importním souboru NEobsahuje atribut ID, pak se položka nahraje do Caflou jako nový objekt

Věřím, že vylepšení oceníte a práce v Caflou pro vás bude zase o trochu efektivnější.