Administrace uživatelů je opět o trochu snazší a rychlejší díky šablonám uživatelských práv. Šablonu práv lze aplikovat budoucím uživatelům při odeslání "pozvánky" (zvolíte výchozí práva) nebo již existujícím uživatelům (přes úpravu práv u daného uživatele aplikujete šablonu).

Kdo šablony práv využije?

  • Šablony práv využijete, pokud zvete do účtu uživatele častěji a tito uživatelé mají mít určitou shodnou podobu uživatelských práv (např. obchodník, fakturantka, manažer apod.). Pomocí šablony práv jim nastavujete práva na úrovni účtu.
  • Pokud přistupujete k právům zpravidla selektivně, tedy že práva uživatelům přidáváte přídáním role (na projekech, úkolech), pak šablony spíše nevyužijete, jelikož ty jsou určený pro práva plošná z úrovně účtu. 

Podívejte se, jak se s šablonami práv pracuje:

Více o šablonách práv a šablonách personalizace se dozvíte zde: Jak na administraci uživatelů 📺📖

Věříme, že se vám tato novinka bude líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.