Doposud jsme v projektech a úkolech změřený čas zobrazovali, ale neměl svůj oddělený rozpočet, ten byl až pro výkazy (a příjmy a výdaje). Více o 4 novinkách níže:

1) Rozpočty na změřený čas

Nově si můžete u projektů a úkolů nastavit rozpočet i pro změřený čas. Na nový rozpočet funguje i upozornění při přečerpání (zvoleného %). Čerpání pak vidíte na nástěnce projektu nebo úkolu.

Rozpočet na změřený čas

Rozpočet na změřený čas - nastavení

Čerpání rozpočtů na změřený čas vidí každý uživatel s přístupem do projektu/úkolu (tedy dostačující je právo "Číst").

2) Sada sloupců "Hodiny"

Navíc jsme do přehledů projektů a úkolů doplnili sadu sloupců "Hodiny", kde uvidíte rozpočty na změřený čas, na výkazy a vykázané a zmeřěné hodiny.

Sada sloupců "Hodiny"

Sada sloupců "Hodiny" je přístupná každému.

3) Sada sloupců "Rozpočty"

Sada sloupců "Rozpočty" nyní obsahuje pouze rozpočty a čerpání na příjmy a výdaje. Čas/výkazy jsou právě v nové sadě "Hodiny".

Sada sloupců "Rozpočty"

Sadu sloupců "Rozpočty" má k dispozici pouze uživatel se speciálním právem na Cashflow a vidí hodnoty pro projekty/úkoly, u kerých má právo "Zdraví".

4) Čas celkem ve formuláři časového záznamu

Pokud editujete časový záznam (naměřený stopkami) nebo pokud ručně vytváříte nový časový záznam (z přehledu Změřeného času), nově vidíte přímo ve formuláři Čas celkem (viz na obrázku 0:50:39), který se dynamicky aktualizuje, pokud čas začátku a/nebo čas konce upravujete.

Čas celkem u časových záznamů

Věříme, že se vám další vylepšení z oblasti rozpočtů u projektů a úkolů budou líbit a pomohou vám pracovat zase o trochu efektivněji.