Pokud sdílíte doklady e-mailem přímo z CAFLOU, můžete nyní texty formátovat, používat odkazy či vložit vaše logo.

Nadále můžete v e-mailech používat dynamické proměnné (jako částka, datum splatnosti, relativní termíny jako tento či minulý měsíc apod.), nově ale můžete v e-mailech používat formátování, např.

  • tučný text, podtržený text, kurzíva
  • barevný text
  • odrážky
  • odkazy (např. na vaše www)
  • obrázky (např. vaše logo)

E-mail pak může vypadat např. takto:

Formátovaný e-mail

S novým formátováním můžete upravit své šablony a tím si ulehčit práci při následném sdílení dokladů nebo při využití pravidelných faktur:

Formátovaný e-mail - šablony

Formát můžete vždy upravit i před odesláním:

Formátovaný e-mail - manuální úprava

Věříme, že se vám tato novinka bude líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.