1) Funkce "Načíst ze šablony"

Pokud vytváříte projekty, úkoly, výkazy, faktury, nabídky či příjmy/výdaje ze šablon, nově můžete nový objekt snáze vytvořit přes novou funkci "Načíst ze šablony".

Pokud vytváříte nový objekt (např. projekt) a pro daný typ objektu existuje v systému šablona, pak ve formuláři nového objektu máte možnost "Načíst ze šablony". Kliknutí na tuto akci vám nabídne na výběr šablony, šablonu vyberete ze seznamu zaškrtnutím a kliknutím na "Uložit" se formulář vyplní šablonou.

Vytvořit projekt ze šablony

2) Duplikace projektů ➡ posuny termínů úkolů a to dos  a příjmů/výdajů se změnou začátku projektu

Nově, pokud duplikujete projekt (nebo ho vytváříte ze šablony) a měníte ve formuláři datum začátku, se se změnou začátku projektu posouvají také termíny úkolů, to dos a příjmů a výdajů v daném projektu.

Tzn. pokud při duplikaci posunu začátek projektu o 10 dní, posunou se termíny úkolů (začátek i konec), termíny to dos a data splatnosti příjmů/výdajů také o 10 dní. Tedy celá "šablona" se posune.

Doposud to bylo tak, že při duplikaci se u projektu nastavil dnešek jako datum začátku a změna tohoto data neměla vliv na termíny úkolů, to dos a příjmů/výdajů pod projektem. Termíny jste pak museli posouvat ručně.

Vytvořit projekt ze šablony

Věříme, že se vám novinky budou líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.