Využijte principy a praktiky efektivního projektové řízení a pravidelně doveďte své projekty a projektové týmy k úspěšným koncům a splněným cílům. Příspěvky jsou určeny nejen nováčkům v projektovém řízení, ale také těm, kteří mají problémy s aplikací komplexnějších standardů a hledají „základní pravdy“ a tipy pro řízení projektů.

🎓 Caflou sérii "Jak efektivně řídit projekty" přináší Caflou - all-in-one manažerský systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

ZÁKLADY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

📐 Jaké jsou principy dobrého projektového řízení?

6. 3. 2020

Principy dobrého projektového řízení, které jsou zde prezentovány, jsou základy, na kterých je postavena praxe dobrého projektového řízení. Následování těchto principů je nutnou podmínkou úspěšného řízení projektů. Úspěšné řízení projektů je předpokladem toho, že sponzoři, klienti, zákazníci a ostatní zúčastněné strany získají z projektových výstupů hodnotu.

Pokračovat

👥 Role a odpovědnosti na projektu

10. 3. 2020

Jeden z principů projektového řízení říká, že projekt musí mít jasné role a odpovědnosti. Tento článek pokrývá role a odpovědnosti klíčových zúčastněných stran, které jsou součástí každého projektu. Pokud jsou na projektu i jiné zúčastněné strany, je třeba jasně definovat také jejich role a odpovědnosti.

Pokračovat

💼 Jaké dovednosti potřebujete, abyste uspěli v řízení projektů?

13. 12. 2020

Dobrá paměť, matematické dovednosti, schopnost zachovat si klid, dostupnost pro členy týmu, umění dělat složitá rozhodnutí a následně taková rozhodnutí "prodat" - to jsou dovednosti úspěšného projektového leadera.

Pokračovat

🔮 Jak odhadovat kapacity při plánování a realizaci projektu?

31. 3. 2021

Častým kamenem úrazu při plánování a realizaci projektů je nesprávně odhadování kapacit. Zdrojů chyb může být několik. Všechny tyto příčiny je možné ošetřit nebo alespoň výrazně zmírnit použitím vhodných postupů, nástrojů a technik projektového řízení.

Pokračovat

🔧 Řízení neplánovaných událostí a změn v projektech

9. 5. 2021

Častým kmenem úrazu na projektech je nedostatečné řízení neplánovaných událostí (tzv. issues a změn). "Issue" může mít dopad na kterýkoliv z aspektů výkonnosti projektu – tedy čas, rozsah, kvalitu, náklady, riziko či přínosy. Tento článek popisuje a porovnává v praxi nejčastěji používané přístupy k řízení issues.

Pokračovat

🔄 Agilní přístupy v projektovém řízení

8. 6. 2021

Termín „agilní“ je v rámci agilní komunity chápán mnoha odlišnými způsoby. Můžeme se na něj dívat jako na soubor chování, konceptů a technik, které jsou charakteristické jako agilní způsoby práce. Nejčastěji je agilní způsob práce definován ve srovnání či přímo v kontrastu vůči řízení vývoje a dodávky produktů způsobem nazývaným „vodopádový model“.

Pokračovat

🟥 Řízení rizik a kvality v projektu

30. 7. 2021

Při řízení projektů je častým „kamenem úrazu“ nedostatečné zvládnutí řízení rizik a kvality. Tento článek popisuje a porovnává v praxi nejčastěji používané přístupy.

Pokračovat

⚠️ Úskalí zavádění systémů projektového řízení a jak na ně

24. 8. 2021

Zavedení projektového řízení v organizaci je nemalou změnou a tak je k němu potřeba přistupovat. Podívejme se na 8 překážek, které často brání efektivními zavedení systému projektového řízení do praxe.

Pokračovat

📜 Přehled certifikací projektového řízení a jejich přínosů pro project management

26. 9. 2021

V této části seriálu o řízení projektů si představíme nejvýznamnější certifikace projektového řízení a jejich přínosy.

Pokračovat

👍 Oblíbené metodiky řízení projektů: Srovnání

8. 1. 2024

Efektivní project management je pro řízení vaší firmy zásadní, ale každý projektový manažer vám poví, že plánovat, skloubit odpovědnosti a rychle reagovat na překážky není jednoduché. Rámce a metodiky projektového řízení vám položí základní stavební kameny pro úspěšné plánování a řízení projektů v průběhu celého jejich životního cyklu. 

Pokračovat

💸 Ekonomika projektů

26. 10. 2021

Vzniká při vašem podnikání nesoulad mezi příjmy a výdaji v projektech? Potýkáte se se zálohami na straně příjmů a platbami na subdodavatele, materiál a podobně na straně výdajů? Dobré cash flow projektů je podmínkou jejich ekonomické výdělečnosti. Jak si s tím ale poradit?

Pokračovat

🤔 Rozpočtování nákladů projektů

11.2.2022

Řídit projekty intuicí nebo přes čísla? V jednom z předchozích článků ("Ekonomika projektů") jsme se věnovali zdravému cash flow projektu a vhodnému členění nákladů sloužícímu k dobrému rozvržení nákladů k výkonům, tzv. alokaci. Zmínili jsme, že alokace může být také vícestupňová. Pojďme si ji v tomto článku představit a společně nahlédnout do tvorby rozpočtu projektu.   

Pokračovat

🤐 Tajemství úspěšných projektů: kdo je projektový manažer a co dělá?

12.4.2024

Projektový manažer se stará o to, aby byl projekt hotový včas a v souladu se zadáním i rozpočtem. Výsledkem jeho práce je, že vše proběhne hladce. Zjistěte, co konkrétně projektový manažer dělá, s jakými výzvami se potkává a jak si může usnadnit život.

Pokračovat

TIPY A TRENDY

další kategorie článků: Základy řízení projektů

👩🏻‍💻 11 trendů v oblasti projektového řízení pro malé firmy

28.1.2022

Věděli jste, že podcenění projektového řízení má za následek v průměru o 67 % více neúspěšných projektů? Projektové řízení se už navíc stalo jednou ze čtyř hlavních priorit organizací, spolu s poskytováním očekávané hodnoty zákazníkům, zpružnění fungování celé firmy a investicemi do technologií.

Dosáhněte svých projektových cílů včas a v rámci stanovených rozpočtů díky těmto žhavým trendům v oblasti řízení projektů pro malé firmy. Pojďme se rovnou ponořit do tématu. 

Pokračovat

🖐️ 5 základních pravidel, jak na úspěšné projekty v malých firmách

1.7.2023

Řízení projektů může být obtížný a únavný proces – obzvláště když provozujete malou firmu s omezenými lidskými a materiálními zdroji.
Přesto existuje naděje – nedávné statistiky projektového řízení ukazují, že čtyři z deseti firem většinou nebo vždy dokážou realizovat úspěšné projekty se všemi spojenými výhodami. Téměř polovina dotazovaných organizací uvádí, že na základě historické zkušenosti jsou schopny doručovat úspěšné projekty.  

Pokračovat

💻 Kdy už se neobejdete bez software pro řízení projektů?

3.4.2023

Využíváte různé nástroje k plánování projektů, řízení členů týmu, alokaci zdrojů a sledování progresu a výkonu projektu? A stává se pro vás řízení projektů nepříjemnou povinností? Pokud ano, možná budete muset investovat do softwaru pro řízení projektů, který vám pomůže řídit projekty v průběhu jejich životního cyklu a pomáhá členům týmu spolupracovat k dosažení společných cílů.

V tomto článku se seznámíme se šesti jasnými signály, že project management software je nezbytný pro váš tým. Podívejme se však nejdříve na to, co tyto nástroje vlastně nabízejí. 

Pokračovat

🦾 Využití umělé inteligence (AI) v řízení projektů

15.11.2023

Nástroje pro projektové řízení už hodně pokročily od pouhých tabulek a nástěnek. Přitom, co platformy pro řízení projektů dospívaly, pomohly nám zlepšit způsob, jakým organizujeme práci, přidělujeme zdroje, spravujeme rozpočty a výdaje a hodnotíme pokrok a výkonnost. Pomohly nám také automatizovat opakující se úkoly a využívat data k rozhodování a přesnějším prognózám.

Firmy s nástupem umělé inteligence v oblasti řízení projektů nyní dosahují vyšší návratnosti investic (ROI) a čím dál tím lepší produktivity. V tomto článku pohovoříme o potenciálu umělé inteligence (AI) pro vylepšování obchodní hodnoty, jejím dopadu na způsob naší práce a měnící se roli projektových manažerů v budoucnosti, ve které umělá inteligence hraje klíčovou roli.

Pokračovat

🤖 6 nejlepších nástrojů pro řízení projektů s umělou inteligencí

13.12.2023

Technologie umělé inteligence (AI) stávají běžnou záležitostí, a proto poskytovatelé softwarových řešení integrují AI do svých stávajících systémů, aby zvýšili produktivitu a poskytli uživatelům lepší zážitky. CRM, řešení pro řízení firem, finanční & účetní software a samozřejmě nástroje pro řízení projektů jsou jen některé z platforem, které využívají AI.

Umělá inteligence má však velmi široký záběr a její nástroje sahají od těch pro generování textů (které jsou vyvíjeny na rozsáhlých jazykových modelech) až po technologie optimalizace procesů a systémy pro prognózy a plánování. Abychom vám tedy pomohli vybrat ty správné nástroje pro řízení projektů, které využívají AI, vytvořili jsme seznam doporučených softwarů pro řízení projektů, které různými způsoby umělou inteligenci využívají.

Pokračovat

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

Plavete v cash flow? Pak si pročtěte naše články v CAFLOU® akademii I - kontrolujte své cash flow

Trápíte se při řízení vaší firmy? Pak si pročtěte naše články v CAFLOU® akademii II - kontrolujte své podnikání