Využijte principy a praktiky efektivního projektové řízení a pravidelně doveďte své projekty a projektové týmy k úspěšným koncům a splněným cílům. Příspěvky jsou určeny nejen nováčkům v projektovém řízení, ale také těm, kteří mají problémy s aplikací komplexnějších standardů a hledají „základní pravdy“ a tipy pro řízení projektů.

🎓 Caflou sérii "Jak efektivně řídit projekty" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku. Ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností.

📐 Jaké jsou principy dobrého projektového řízení?

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 6. 3. 2020 09:50

Principy dobrého projektového řízení, které jsou zde prezentovány, jsou základy, na kterých je postavena praxe dobrého projektového řízení. Následování těchto principů je nutnou podmínkou úspěšného řízení projektů. Úspěšné řízení projektů je předpokladem toho, že sponzoři, klienti, zákazníci a ostatní zúčastněné strany získají z projektových výstupů hodnotu.

Pokračovat

👥 Role a odpovědnosti na projektu

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 10. 3. 2020 12:50

Jeden z principů projektového řízení říká, že projekt musí mít jasné role a odpovědnosti. Tento článek pokrývá role a odpovědnosti klíčových zúčastněných stran, které jsou součástí každého projektu. Pokud jsou na projektu i jiné zúčastněné strany, je třeba jasně definovat také jejich role a odpovědnosti.

Pokračovat

💼 Jaké dovednosti potřebujete, abyste uspěli v řízení projektů?

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 13. 12. 2020 09:50

Dobrá paměť, matematické dovednosti, schopnost zachovat si klid, dostupnost pro členy týmu, umění dělat složitá rozhodnutí a následně taková rozhodnutí "prodat" - to jsou dovednosti úspěšného projektového leadera.

Pokračovat

🔮 Jak odhadovat kapacity při plánování a realizaci projektu?

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 31. 3. 2021 10:17

Častým kamenem úrazu při plánování a realizaci projektů je nesprávně odhadování kapacit. Zdrojů chyb může být několik. Všechny tyto příčiny je možné ošetřit nebo alespoň výrazně zmírnit použitím vhodných postupů, nástrojů a technik projektového řízení.

Pokračovat

🔧 Řízení neplánovaných událostí a změn v projektech

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 9. 5. 2021 10:37

Častým kmenem úrazu na projektech je nedostatečné řízení neplánovaných událostí (tzv. issues a změn). "Issue" může mít dopad na kterýkoliv z aspektů výkonnosti projektu – tedy čas, rozsah, kvalitu, náklady, riziko či přínosy. Tento článek popisuje a porovnává v praxi nejčastěji používané přístupy k řízení issues.

Pokračovat

🔄 Agilní přístupy v projektovém řízení

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 8. 6. 2021 13:09

Termín „agilní“ je v rámci agilní komunity chápán mnoha odlišnými způsoby. Můžeme se na něj dívat jako na soubor chování, konceptů a technik, které jsou charakteristické jako agilní způsoby práce. Nejčastěji je agilní způsob práce definován ve srovnání či přímo v kontrastu vůči řízení vývoje a dodávky produktů způsobem nazývaným „vodopádový model“.

Pokračovat

🟥 Řízení rizik a kvality v projektu

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 30. 7. 2021 11:01

Při řízení projektů je častým „kamenem úrazu“ nedostatečné zvládnutí řízení rizik a kvality. Tento článek popisuje a porovnává v praxi nejčastěji používané přístupy.

Pokračovat

⚠️ Úskalí zavádění systémů projektového řízení a jak na ně

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 24. 8. 2021 10:08

Zavedení projektového řízení v organizaci je nemalou změnou a tak je k němu potřeba přistupovat. Podívejme se na 8 překážek, které často brání efektivními zavedení systému projektového řízení do praxe.

Pokračovat

📜 Přehled certifikací projektového řízení a jejich přínosů pro project management

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 26. 9. 2021 10:31

V této části seriálu o řízení projektů si představíme nejvýznamnější certifikace projektového řízení a jejich přínosy.

Pokračovat

💸 Ekonomika projektů

článek ze série Jak efektivně řídit projekty 26. 10. 2021 19:30

Vzniká při vašem podnikání nesoulad mezi příjmy a výdaji v projektech? Potýkáte se se zálohami na straně příjmů a platbami na subdodavatele, materiál a podobně na straně výdajů? Dobré cash flow projektů je podmínkou jejich ekonomické výdělečnosti. Jak si s tím ale poradit?

Pokračovat
 

🤔 Rozpočtování nákladů projektů

11.2.2022 13:00

Řídit projekty intuicí nebo přes čísla? V jednom z předchozích článků ("Ekonomika projektů") jsme se věnovali zdravému cash flow projektu a vhodnému členění nákladů sloužícímu k dobrému rozvržení nákladů k výkonům, tzv. alokaci. Zmínili jsme, že alokace může být také vícestupňová. Pojďme si ji v tomto článku představit a společně nahlédnout do tvorby rozpočtu projektu.   

Pokračovat

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

Plavete v cash flow? Pak si pročtěte naše články v CAFLOU® akademii I - kontrolujte své cash flow

Trápíte se při řízení vaší firmy? Pak si pročtěte naše články v CAFLOU® akademii II - kontrolujte své podnikání