Při importu plateb do Cashflow skrze párování s bankou lze nyní určit v pořadí, v jaké bude systém pravidla plateb aplikovat.

💡 Kdo ještě nemá zkušenosti s pravidly plateb, pak zde je návod: Jak pracovat s pravidly plateb 📖

Proč je to důležité?

Na každou platbu se aplikuje pouze jedno pravidlo. Pokud pro danou platbu vyhovuje více aktivních pravidel, systém vždy použije pouze jedno pravidlo a to takové, které je nejvýše v přehledu pravidel.

A právě pořadí pravidel lze nově v přehledu změnit a to přes "drag and drop".  

Pravidla plateb - pořadí pravidel

💡 Doporučujeme, aby nejvýše byla pravidla nejvíce specifická a níže pravidla obecnější. Tím pádem systém vždy nejdříve použije pravidlo specifické (výše umístěné) a teprve pokud takové pravidlo na platbu neplatí, pak použije pravidlo obecné. 

Věříme, že se vám další rozšíření automatizace bude líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.