Ve stejném duchu jako populární reporty "Vytížení týmu" a "Ekonomika týmu" jsme pro vás připravili nové reporty

  • Ekonomika projektů
  • Ekonomika firem

Princip reportů je identický jako u reportů pro tým, jen přehledy nevidíte dle uživatele (zaměstnance), ale vidíte je dle projektů nebo firem. Tedy můžete se podívat:

  • kolik času se za po dnech/týdnech/měsících odpracovalo na projektech či u zákazníků (buď dle času vykázaného nebo změřeného)
  • kolik příjmů a nákladů evidujete po dnech/týdnech/měsících na projektech či u zákazníků (buď dle času vykázaného nebo změřeného)

Ekonomika projektů

Vytížení na projektech

Ekonomika firem

Vytížení na firmách

Zde se můžete podívat na instrukce k původním reportům pro týmy:

Jak používat nové přehledy vytížení týmu 📺
Jak pracovat s reportem Ekonomika týmu 📺

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám být efektivnější.