V projektech nyní můžete vytvářet položkové rozpočty. Můžete si tak naplánovat projekt s ohledem na jeho očekávané příjmy a/nebo náklady.

Co nová funkce umí?

 • položky rozpočtu mohou mít libovolné jednotky, tedy hodiny, kilometry, kusy (funkce je velmi podobná výkazům)
 • v rozpočtu vidíte ceny položek - zde se systém chová jako u výkazů, pokud používáte dvojí sazby, vidíte ceny příjmové i výdajové, pokud používáte pouze jednu sazbu, vidíte jen jednu cenu
 • položkový rozpočet lze exportovat do xls, csv a pdf (pdf v klasickém i moderním stylu)
 • z položek rozpočtu lze vytvářet:
  • doklady
   • nabídky
   • objednávky
   • proformy
   • faktury
  • úkoly do daného projektu (včetně rozpočtů, které se převedou z položek)
  • příjmy či výdaje do plánu Cashflow projektu
 • nastavené rozpočty projektu (na příjmy výdaje, hodiny a změřený čas) lze načíst z rozpočtů položkových ve formuláři projektu (záložka "Rozpočty") 

Položkové rozpočty projektů

Více se dozvíte zde: Jak vytvořit položkový rozpočet projektu 📖

Věříme, že se vám tato novinka bude líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.