Podívejte se na 5 novinek v aplikaci:

 1. Sdílené filtry a administrace filtrů
 2. Grafická historie fakturace v čase
 3. Vlastní top menu dvou úrovňové (v rámci personalizace)
 4. DPH v automatických pravidlech plateb
 5. Vlastní výchozí odesílatel faktur

Sdílené filtry a nová administrace filtrů

Pokud chcete sdílet vaše filtry s kolegy, pak nyní můžete při ukládání nového filtru zaškrtnout "Sdílený". Již uložený vlastní filtr můžete také sdílet z administrace filtrů (viz níže). Takto sdílený filtr se uloží mezi vlastní uložené filtry všech aktuálních i budoucích uživatelů účtu. Filtr můžete vždy přestat sdílet v administraci vašich filtrů (viz níže) - tato akce neodebere již sdílené filtry existujícícm uživatelům účtu, ale již tyto filtry nebudou vytvářeny novým uživatelům. Možnost sdílet je dostupná pouze uživateli se speciálním právem k "Nastavení účtu".

Sdílené filtry

Pokud ukládáte filtr v detailu nějakého objektu, např. záložka Výkazy v detailu konkrétního projektu, pak také můžete daný filtr kopírovat do všech ostatních detailů. Touto volbou se uložený filtr "rozkopíruje" do všech záložek Výkazy ve všech projektech vašeho účtu. Tuto volbu můžete vždy zrušit v administraci filtrů (viz níže), případně v administraci filtrů u již uložených filtrů tuto volbu aktivovat.

Sdílené filtry

Vlastní filtry můžete spravovat v rámci sekce Personalizace. U filtrů můžete:

 • mazat
 • přejmenovat
 • měnit pořadí v daném přehledu
 • označit filtr jako výchozí pro daný přehled (nebo naopak odeznačit)
 • sdílet filtr (viz výše)
 • u filtrů v detailech můžete také zvolit možnost kopírování do všech detailů (viz výše)

Správa filtrů

Historie fakturace

Pokud v Caflou evidujete faktury vydané nebo přijaté, pak si vizuálně můžete zobrazit historii fakturace vůči vašim zákazníkům či dodavatelům na časové ose. Podívat se můžete pouze na faktury vydané, pouze na faktury přijaté nebo na součet vydaných a přijatých faktur.

Historie fakturace

Top menu úrovňové (personalizace)

V hlavní nabídce (top menu) si můžete vytvářet i položky se dvěmi úrovněmi (po kliknutí na položku se nabídne druhá úroveň odkazů). V rámci personalizace hlavní nabídky si po kliknutí na "Přidat odkaz" zvolíte možnost "Sekce", do které pak můžete přidávat jednotlivé odkazy, které budou tvořit druhou úroveň.

Úrovňové menu

DPH v pravidlech plateb

Pokud "párujete" Cashflow a používáte pravidla plateb, pak si můžete u pravidel zvolit, jakou sazbu DPH má mít položka, na kterou se pravidlo aplikovalo. Např. pokud máte vytvořené pravidlo pro odvody státu, nastavíte si u takového pravidla sazbu DPH 0%, naopak pro oplatby faktur od zákazníků si nastavíte sazbu 21% apod. 

Pravidla plateb - sazba DPH

Výchozí odesílatel faktur

Pokud sdílíte faktury přímo z Caflou a ve vašem účtu fakturuje více uživatelů, ale chcete, aby se faktury odesílali vždy ze stejného e-mailu (např. fakturace@firma.cz), pak v Nastavení dokladů, v sekci Sdílení můžete nastavit výchozí e-mail pro sdílení faktur, který se násldně předvyplní při sdílení dokladů z Caflou. 

Výchozí odesílatel dokladů

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.