Společnost Petr Macek & Co. s.r.o., IČ: 04075081 (dále jen Petr Macek & Co.), která vyvíjí a provozuje webovou službu Caflou, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

Caflou je plně připraveno na GDPR. Více informací zde: www.caflou.cz/blog/caflou-je-pripraveno-na-gdpr

Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám. Žádné osobní údaje našich uživatelů nebudou využívané k reklamním účelům.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Veškerá data (včetně dat uživatelů a účtů v aplikaci Caflou) a osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně v bezpečných úložištích, které se nachází na území Evropské Unie nebo v USA. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii nebo USA. Se všemi partnery máme platné smlouvy. Jedná se o významné a spolehlivé partnery, registrované v ČR, EU nebo USA. 

 • 1
  • Technologie: Amazon Web Services
  • Dodavatel: Amazon Web Services, Inc.
  • Umístění dat: EU
  • Kontakt: 410 Terry Ave North, Seattle , WA 98109-5210 , USA
  • Účel: Aplikační databáze, zálohování
 • 2
  • Technologie: DigitalOcean
  • Dodavatel: DigitalOcean
  • Umístění dat: EU
  • Kontakt: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, USA
  • Účel: Aplikační server, zálohování
 • 3
  • Technologie: Mailgun
  • Dodavatel: Mailgun Technologies
  • Umístění dat: USA
  • Kontakt: 535 Mission St., 14th Floor San Francisco, CA 94105, USA
  • Účel: Rozesílání systémových e-mailů
 • 4
  • Technologie: Intercom
  • Dodavatel: Intercom, Inc.
  • Umístění dat: USA
  • Kontakt: 55 2nd St., 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA
  • Účel: Komunikace s uživateli aplikace
 • 6
  • Technologie: Zoho Sign
  • Dodavatel: Zoho Corporation B.V.
  • Umístění dat: EU
  • Kontakt: Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, The Netherlands
  • Účel: Elektronické podepisování dokladů, pokud autorizovaný uživatel doklad odeslal k digitálnímu podpisu 
 • 7
  • Technologie: Google API Services
  • Dodavatel: Google Ireland Limited
  • Umístění dat: EU
  • Kontakt: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  • Účel: Při použití a přenosu informací získaných z rozhraní Google API do jakékoli jiné aplikace se společnost Caflou řídí zásadami používání uživatelských dat služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

Více informací o bezpečnosti zde: https://www.caflou.cz/bezpecnost/

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Petr Macek & Co. si vyhrazuje právo, ale není povinen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Objednavatelů/Uživatelů služby Caflou: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu caflou.cz a používají Službu:

 1. údaje Uživatele
  • E-mail uživatele - při registraci (povinné a nutné pro používání účtu (přihlášování se do aplikace), e-mail není nutný, pokud se uživatel registruje pomocí svého profilu na Facebooku nebo účtu Google)
  • Jméno a příjmení uživatele - dobrovolné, systém údaje nevyžaduje (systém údaje využívá k personalizaci účtu a komunikace) 
 2. údaje Účtu (jedná se o fakturační údaje, které používáme pouze pro fakturaci za služby (pokud dojde k dobrovolnému přechodu na placený balíček), u fyzické osoby se jedná o osobní údaje, bez poskytnutí údajů není možné fakturovat za používání placené služby)
  • Fakturační e-mail - povinné pouze u placených účtů
  • IČ a DIČ - nepovinné
  • Adresa - povinné pouze u placených účtů
  • Název / Jméno - povinné pouze u placených účtů
 3. Petr Macek & Co. využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes PayPal nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Petr Macek & Co. neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup
 4. Osobní údaje návštěvníků: návštěvníci webu caflou.cz mohou zadat do live chatu jejich osobní údaje, a to buď přímo v konverzaci nebo mohou být vyzváni k vyplnění údajů před zahájením konverzace.
 5. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Petr Macek & Co. Tyto údaje nejsou využívány k identifikaci osob.

Uživatel Služby Caflou může do Služby ukládat data, včetně osobních údajů (i jiných subjektů / 3. stran). K tomuto Obsahu Objednavatele/Uživatele má Poskytovatel roli jako Zpracovatel (dat). Správcem (dat) je nadále Objednavatel (uživatel/majitel účtu v aplikaci Caflou), který se využitím Služby Caflou nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobích údajů.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Petr Macek & Co. chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Bezpečnost dat, údajů a aplikace je detailně popsána v sekci Bezpečnost (https://www.caflou.cz/bezpecnost).

 • Naši zaměstnanci jsou si vědomi nutnosti bezpečnosti dat a školeni ohledně bezpečnosti dat, vyžadujeme dvoufázová ověření k přístupu do všech systémů
 • Veškeré údaje chráníme silným zabezpečením a jsou umístěny v bezpečných úložištích, používáme výhradně šifrované spojení přes HTTPS
 • Pro přístup uživatelů do aplikace jsou již při registraci vymáhána silná hesla, která jsou šifrována a nelze je zpětně získat, k dispozici je volitelné dvoufázové ověření
 • V aplikaci naleznete 3 úrovně zabezpečení:
  1. Přihlášení uživatele
  2. Autorizace uživatele k účtu
  3. Uživatelská práva v účtu a na objektech

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany Uživatele je vždy možná pouze po přihlášení do účtu Služby Caflou na app.caflou.cz.

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb a produktů Caflou mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služby Caflou. Petr Macek & Co. respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Caflou v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Caflou a jejich používání může způsobovat nestandardní chování. Návštěvník také může určit v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. 

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel může po přihlášení do jeho účtu na app.caflou.cz editovat nebo smazat libovolné údaje. Uživatel může po přihlášení smazat svůj profil nebo účet, který spravuje.

Na žádost Uživatele můžeme:

 • smazat osobní údaje uživatele (smazání profilu, účtu)
 • předat osobní údaje uživateli
 • sdělit, jak osobní údaje používáme
 • opravit osobní údaje uživatele
 • přestat používat údaje k přímému kontaktu
 • přestat zpracovávat/používat osobní údaje uživatele
 • přestat posílat zprávy na základě „profilace“ a využívání aplikace

Žádosti lze zaslat na e-mail podpora@caflou.cz, můžeme požadovat ověření totožnosti na základě nám dostupných informací.

Proces kompletního smazání Caflou profilu a/nebo účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Petr Macek & Co. vyzván k ověření vlastnictví profilu a/nebo účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce návštěvník webu caflou.cz vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na podpora@caflou.cz. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání Služby Caflou se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://www.caflou.cz/obchodni-podminky/

Závěrečná ustanovení

Petr Macek & Co. si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese www.caflou.cz

Poslední aktualizace proběhla 17. 5. 2023.