Pro efektivnější plánování úkolů v rámci projektu můžete nyní v Ganttově diagramu propojit úkoly pomocí vazeb. Vytvoříte tak závislosti mezi předcházejícím úkolem a úkolem navazujícím. Ukázku práce s vazbami můžete vidět zde:

Více o tom, jak na závislosti úkolů v Ganttově diagramu se dozvíte zde: Ganttův diagram a závislosti úkolů

Praktické informace o propojenosti funkcí najdete také zde: Jak využít WBS, Ganttův diagram a Kanban nástěnky

Věříme, že se vám vylepšení bude líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.