Kromńõ digit√°ln√≠ho podepisov√°n√≠ smluv lze nyn√≠ pŇô√≠mo v Caflou elektronicky podepisovat i dodac√≠ listy a objedn√°vky.

Digitální podpis dodacího listu

ūüí° Funkce podepisov√°n√≠ dodac√≠ch listŇĮ a objedn√°vek je v√≠ce m√©nńõ identick√° s podpisy smluv viz ūüĎČ Jak digit√°lnńõ podepisovat smlouvy pŇô√≠mo z Caflou ūüďļ

Na digit√°lnńõ podepsan√© dodac√≠ listy a objedn√°vky lze tak√© nav√°zat i automatizac√≠ (napŇô. DL je podeps√°n -> udńõlej akci XY). V√≠ce k automatizaci a vytv√°Ňôen√≠ workflow zde ūüĎČ Jak vytvoŇôit automatick√Ĺ proces / workflow ūüďļ

VńõŇô√≠me, Ňĺe t√©to nov√© moŇĺnosti vyuŇĺijete pro zefektivnńõn√≠ vaŇ°√≠ pr√°ce.