Podívejte se na 5 novinek v aplikaci:

  1. Barevné stavy, typy, kategorie...
  2. Možnost zmínit všechny v účtu, na projektu, v úkolu
  3. Moduly na Nástěnce s (volitelnou) dvojnásobnou výškou
  4. Dodací list (volitelně) bez cen
  5. Nové možnosti procesů/automatizace

Barevné stavy, typy, kategorie...

U většiny stavů, typů, kategorií, sazeb atd. si nyní můžete zvolit barvy. Daný typ, stav, kategorie apod. pak v přehledech uvidíte "obarvené" právě dle zvolené barvy:  

Vlastní barvy pro číselníky

Barvy si můžete určit v nastavení číselníků v každé sekci (např. nastavení sekce Firmy, Projekty, Výkazy apod.) nebo v Nastavení účtu v sekci Číselníky. Barvy může měnit pouze uživatel s právem k Nastavení účtu.

Možnost zmínit všechny v účtu, na projektu, v úkolu

Zmiňovat lze nyní nejen konkrétní uživatele v účtu, ale také 

  1. všechny uživatele v účtu
  2. všechny uživatele s rolí na projektu
  3. všechny uživatele s rolí na úkolu

Např. pokud komentujete úkol (nebo třeba výkaz, soubor, doklad atd.) v projektu ABC a zvolíte @project (Všichni na projektu), pak všem uživatelům s rolí na projektu, ve kterém je tento úkol (výkaz, soubor, doklad atd.) přijde notifikace o tom, že byli zmíněni (=upoutá to jejich pozornost více než jen běžná notifikace).

Pokud použijete zmínku @all (Všichni v účtu) a zároveň jste členem skupin(y), zmínku obdrží pouze ti uživatelé, se kterými sdílíte společnou skupinu.

Rozšířené zmínky

Moduly na Nástěnce s (volitelnou) dvojnásobou výškou + otevřené poznámky

1. V rámci Personalizace (v nastavení modulů na Nástěnce) si nyní můžete zvolit, zda má mít modul dvojnásobnou výšku. Pouze modul Cashflow nelze zvýšit.

2. U modulu "Moje poznámky" si můžete také zvolit, zda mají být poznámky ve výchozím stavu otevřené nebo zavřené.

Vysoké moduly na Nástěnce

Dodací list (volitelně) bez cen

Dodací list lze nyní exportovat nebo sdílet také bez cen. Na dodacím listu pak nevidíte ceny jednotek, ani sumární ceny, pouze počty a názvy položek.

Dodací list bez cen

Nové možnosti procesů/automatizace

U procesů můžete nově využít tyto možnosti:

1. Sledování NEaktivity u projektů a úkolů

Nově můžete reagovat na úkoly a projekty, u kterých nedošlo k aktivitě po delší než žádanou dobu. Např. u urgentních úkolů nechcete, aby úkol "stál" bez povšimnutí déle než 1 den, pokud se tomu stane, pak v rámci procesu můžete reagovat - např. odeslat e-mail nebo úkol třeba přeřadit na jinou osobu apod.

Sledovat neaktivitu (procesy)

2. Vytvoření příjmu/výdaje ze šablony

Stejně jako je možné procesem ze šablony vytvořit úkol, projekt, výkaz a doklad, tak nyní lze procesem vytvořit i příjem nebo výdaj ze šablony. Např. ukončíte projekt určitého typu a tato změna může automaticky vytvořit příjem (nebo výdaj), který se zařadí do daného projektu. Zároveň můžete splatnost takto vzniklého příjmu/výdaje posunout o potřebný počet dní vpřed (např. 14 dní od vytvoření). 

Vytvořit příjem/výdaj (procesy)

3. U úkolů a projektů sledovat i Typ úkolu/projektu

U úkolů a projektů lze nyní vedle sledování parametrů jako Stav, Ukončeno, Štítek, Konec (termín), Název, Poslední aktivita sledovat i Typ projektu a Typ úkolu. Sledované parametry lze samozřejmě kombinovat (např. projekt je ukončený a zároveň Typ projektu je "Výroba").

4. Založení úkolu/projektu s posunutým datem začátku

Procesem lze automaticky vytvářet úkoly a projekty ze šablony. Nyní máte možnost posunout datum začátku takto vzniknuvších úkolů/projetů o potřebný počet dní do budoucnosti (doposud bylo datum začátku vždy nastaveno na den, kdy byl daný úkol/projekt procesem vytvořen).

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.