Nově můžete veškeré doklady, tedy přijaté i vydané faktury, proformy, nabídky, objednávky, zařadit přímo pod odpovídající projekt nebo dokonce úkol. Pod projektem (nebo úkolem) pak přehledně vidíte veškeré doklady, které pod daný projekt (či úkol) patří. V novém přehledu můžete také filtrovat (např. typem dokladu, datem vystavení, stavem, štítkem, cenou apod.):

Doklady pod projektem nebo úkolem

💡 Pokud faktury vytváříte z výkazů nebo z příjmů/výdajů, pak se projekt a úkol do faktury automaticky přenese právě z výkazů či příjmů/výdajů. Přiřazení k projektu/úkolu lze ve formuláři faktury změnit.

V hlavním přehledu dokladů (faktur, proforem, nabídek, objednávek) si nově můžete zobrazit sloupce pro "Projekty" a "Úkoly" a projektem či úkolem můžete také filtrovat:

Sloupce a filtry pro projekt a úkol v dokladech

Ve formuláři dokladů projekt a úkol vidíte v dolní části:

Formulář faktury - projekty a úkoly

Věřím, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám lépe řídit vaše projekty.