Pokud sdílíte faktury přímo z CAFLOU, nově můžete:

  1. Odeslat automaticky sérii upomínek pro neuhrazené faktury po splatnosti
    1. nastavit si můžete až 3 po sobě jdoucí upomínky, vždy s odstupem alespoň jednoho dne
    2. nastavit si můžete, kolik dní po splatnosti mají být upomínky odeslány
  2. Odeslat upomínku ručně - nechcete nechat upomínky rozesílat automaticky, pak máte možnost odeslat upomínku ručně
  3. Zastavit naplánované upomínky - nastavili jste u faktury odesílání upomínek, ale rozhodli jste se je neposlat? Pak stačí plán zastavit.

Nové upomínky u faktur


Ještě v plánu: Následně ještě rozšíříme upomínky o možnost mít odlišný text pro každou ze 3 upomínek a 1. upomínku půjde poslat ještě před splatností (získáte možnost předem upozornit na blížící se splatnost).

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám pracovat s fakturami efektivněji.