Automatické procesy / workflow jsme rozšířili o nové možnosti automatizací:

1) Příjmy/výdaje u projektů ze šablony

Pokud automaticky procesem vytváříte projekty a šablony vašich projektů obsahují příjmy a výdaje, pak projekt vytvořený procesem vytvoří také tyto příjmy a výdaje, stejně jako již vytvářel úkoly a to dos. 

2) Vylepšení procesem odesíláných e-mailů

  1. E-mail s prodlevou - e-mail odesílaný procesem nově může být odeslán s odstupem zvoleného počtu dní, který si v rámci procesu nastavíte
  2. Textový editor e-mailu - e-maily lze nově formátovat, tedy vkládat můžete texty tučmě, kurzívou nebo třeba vkládat podpisy včetně odkazu na váš web
  3. Popis objektu vložený do e-mailu - nově lze do e-mailu vložit dynamickou proměnnou {description}, která do textu e-mailu vloží popis objektu, který proces spustil (např. tak můžete poslat e-mail o vyřešení chyby, kdy do e-mailu kromě názvu úkolu vložíte i popis úkolu)

3) Příjmy/výdaje - rozšířené sledování a změna atributů

  1. Nově lze u příjmů a výdajů sledovat atributy Zdroj a Kategorie
  2. Nově lze procesem u příjmů a výdajů měnit atributy Zdroj, Kategorie, Uhrazeno, Fakturováno a Nepočítat do cashflow

4) Projekty a úkoly - rozšířená změna atributů

  1. Posun termínu konce úkolu a projektu o zvolený počet dnů (např. změnou stavu úkolu či projektu lze automaticky posunout termín konce úkolu či projektu o zvolený počet dnů)
  2. Možnost zařadit úkol pod firmu a projekt (např. u úkolů vytvářených emailem lze na základě názvu úkolu tento úkol automaticky zařadit pod zvolenou firmu a projekt)
  3. Možnost zařadit projekt pod firmu (např. u projektů vytvářených emailem lze na základě názvu projektu tento projekt automaticky zařadit pod zvolenou firmu)

Věříme, že se vám rozšíření automatizací budou líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.