Potřebujete na faktuře argentinské peso či Bitcoin nebo chcete evidovat výdaj do Cashflow v egyptské libře? Nyní Caflou pro fakturaci i cashflow nabízí snad všechny měny světa. A k tomu další vylepšení dokladů a smluv, např. vlastní patičky a hlavičky, funkční slovenský QR kód nebo možnost na doklad vložit doplňující údaje o zadavateli faktury či nabídky. Nebo sdílet faktury, nabídky i smlouvy bez "brandingu" Caflou.

Přidejte si do Caflou novou měnu

V Nastavení sekce Cashflow si můžete přidat jakoukoliv měnu, kterou Caflou ve výchozím stavu nemá:

Nové měny

U takto přidané měny se při převodu na jiné měny využívá směnný kurz dle openexchangerates.org. Při použití těchto přidávaných měn na fakturách konzultujte směnný kurz s vaším účetním. Výchozí měny v Caflou používají směnné kurzy dle Evropské centrální banky.

Vlastní patičky a hlavičky

U faktur, nabídek, objednávek a proforem si nyní můžete v Nastavení dokladů, v sekci Vzhled, nastavit vlastní výchozí patičku. Použít můžete i základní formátování (fonty, velikosti písma apod.) nebo vložit logo. Patička může mít i více řádků. Patička může vypadat např. takto:

Patička dokladů

U smluv si v Nastavení dokladů, v sekci Vzhled, můžete nastavit výchozí patičku i hlavičku. U smluv lze patičku i hlavičku upravit i ve formuláři smlouvy. Patička a hlavička smlouvy může vypadat např. takto:

Patička a hlavička smlouvy

QR kód pro slovenské příjemce faktur

Slovensko má vlastní formát QR kódů a většina slovenských bank pak neumí pracovat s QR kódy, které jsou používány v Česku. Caflou nyní na fakturách, které mají příjemce na Slovensku, automaticky použije slovenskou verzi QR kódu:

Slovenský QR kód

Doplňující údaje o zadavateli nabídky, faktury či smlouvy

Potřebujete na faktuře nebo nabídce uvést, kdo doklad vystavil a třeba i kontaktní údaje takové osoby? Např. takto?

Zadavatel faktury nabídky nebo smlouvy

V Nastavení dokladů, v sekci Vzhled, můžete zvolit, zda uvést na dokladech doplňující informace o zadavateli:

Zadavatel faktury nabídky nebo smlouvy

Zadat můžete výchozí hodnotu, která se pak použije vždy nebo si každý uživatel vašeho účtu může zadat vlastní údaje v sekci Personalizace, v části Obecné. Na každém dokladu lze také údaje vyplnit manuálně.

Sdílejte doklady z Caflou bez "brandingu" Caflou

V Nastavení dokladů, sekci Sdílení, si můžete zvolit, zda z emailu, které skrze Caflou posíláte, chcete odstranit "branding" Caflou:

Email bez brandingu Caflou

Emaily s doklady, upomínky, potvrzenky ale třeba i emaily, které lze posílat skrze automatizaci, pak neobsaují branding"Caflou".

💡 Více o práci s fakturami, smlouvami či cashflow se dozvíte zde:

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.