Pokud ve firmě či týmu pracujete na různých typech projektů, které mají odlišný průběh a tedy i fáze (stavy), můžete si v Caflou nastavit, jaké stavy mají být k dispozici pro jaké fáze, či jaké typy úkolů jsou k dispozici pro jaké typy projektů. Usnadníte tak "kategorizaci" úkolů a projektů, zpřehledníte procesy a omezíte chyby. 

Lze nastavit tyto vztahy/vazby:

  1. Vztah typ projektu ⏩ stavy projektů - typ projektu určuje, jaké stavy projektů jsou pro daný typ projektu k dispozici
  2. Vztah typ projektu ⏩ typy úkolů - typ projektu určuje, jaké typy úkolů jsou pro daný typ projektu k dispozici
  3. Vztah typ úkolu ⏩ stavy úkolů - typ úkolu určuje, jaké stavy úkolů jsou pro daný typ úkolu k dispozici

👉 Na názornou ukázku📺 se můžete podívat zde: Jak nastavit vztahy mezi typy a stavy projektů a úkolů