Daňové doklady k přijaté platbě již nejsou v Caflou jen virtuální, ale lze je vytvářet, mají svoje číselné řady a jsou v Caflou uloženy. Také dobropisy lze nyní z faktur vytvářet, taktéž mají svoje číselné řady a jsou v Caflou uloženy.

Daňový doklad k přijaté vygenerujete přes akční menu proformy:

Daňový doklad k přijaté platbě

Více zde Jak vystavit daňový doklad k přijaté platbě 📖

Dobropis v Caflou z vydané i přijaté faktury vystavíte přes akční menu faktury, ze které dobropis vytváříte:

Dobropisy

Více zde Jak vystavit v Caflou opravný daňový doklad / dobropis 📖

Věříme, že tyto novinky využijete pro zefektivnění vaší práce.