Pokud v Caflou pracujete s výkazy práce nebo s položkovými rozpočty projektů a zároveň používáte naše Produkty (jako sklad či ceník), pak nyní můžete tyto funkce propojit. Nově můžete vykázat i produkt ze skladu (a volitelně vytvořit i skladový pohyb) nebo můžete při tvorbě položkového rozpočtu projektu "naceňovat" i produkty ze skladu. Jak to funguje?

#1 - Aktivujte funkci

Propojení produktů s výkazy a rozpočty je nutné aktivovat. Tuto volbu najdete v Nastavení sekce Výkazy:

Produkty ve výkazech a rozpočtech 1

Produkty ve výkazech

Ve formuláři výkazu nyní máte k dispozici záložku "Produkt", kde můžete zvolit, jaký produkt k výkazu připojit. Zvolíte produkt a máte následně volbu, zda daný výkaz vytváří skladový pohyb a zda jde o naskladnění či vyskladnění. Volba "Naskladnit / vyskladnit" je k dispozici jen při vytváření nového výkazu, už ne při editaci výkazu s produktem.

Produkty ve výkazech a rozpočtech 2

Volba produktu se u výkazu projeví tak, že se do výkazu vyplní z produktu jednotka a také sazba (u výkazů se dvěma sazbami se z produktu vyplní prodejní i nákupní cena).

Produkty ve výkazech a rozpočtech 3

V přehledu výkazů pak lze produkty i filtrovat a lze si přidat i nový sloupec "Produkt", kde uvidíte k výkazu připojený produkt.

Produkty ve výkazech a rozpočtech 4

Pokud pak z výkazů vytváříte fakturu (vydanou či přijatou), produkt se automaticky připojí k položce faktury, která danému výkazu odpovídá. Pokud jste již provedli skladový pohyb v rámci výkazu, můžete u položky faktury sklad odpojit, aby nedošlo k duplicitímu skladovému pohybu.

Produkty ve výkazech a rozpočtech 5

Produkty u položkových rozpočtů

U položkových rozpočtů je princip velmi podobný jako u výkazů, pouze nelze z položek vytvářet skladové pohyby. Opět vyberete produkt, z produktu se načtou jednotky a sazby.

Produkty ve výkazech a rozpočtech 6

V přehledu položek rozpočtu pak můžete produkty filtrovat, k položce připojený produkt vidíte ve sloupci "Produkt".

Produkty ve výkazech a rozpočtech 7

Pokud z položek rozpočtu vytváříte doklad (např. nabídku, objednávku, proformu nebo fakturu), pak se k položce dokladu připojí vazba na sklad a u faktury pak dojde ke skladovému pohybu.

Produkty ve výkazech a rozpočtech 8

Věříme, že se vám rozšíření budou líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.