Nově si můžete vytvořit vlastní atribut typu "výpočet", který umožní zadat výpočet na základě číselných atributů daného objektu (což mohou být statické atributy ale i atributy dynamické jako vykázaný či změřený čas, uhrazené příjmy či výdaje apod.).

Nad atributy daného objektu lze použít aritmetické operace pro sčítání, odečítání, násobení a dělení. Lze využít i výpočty v závorkách (použijete tzv. blok výpočtu). Do výpočtu lze využít i vlastní fixní konstantu (např. koeficient).

Ukázka výpočtu

Více o tom, jak pracovat s vlastníky atributy, se dozvíte zde: Jak pracovat s vlastními atributy 📖

Věříme, že se vám rozšíření bude líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.