Nově si můžete v projektovém Kanbanu (uvnitř konkrétního projektu)

  1. schovat (pro daný projekt) nepotřebné sloupce (stavy)
  2. měnit pořadí sloupců (v daném projektu)

a to bez toho, aby to ovlivnilo jiné projekty nebo "nadprojektový" přehled úkolů ve formě Kanbanu.

Individuální Kanban

Doposud změna pořadí sloupců ovlivnila všechny projekty a také hlavní přehled úkolů (ve formě Kanbanu) a schovat nepotřebné sloupce nešlo vůbec.

💡 Využijete to v případech, kdy máte různé typy projektů, s lišícími se stavy úkolů a chcete si každý projekt uzpůsobit individuálně.

Vrátit schované sloupce lze vždy, stejně jako vrátit pořadí sloupců do výchozího stavu. Výchozí pořadí stavů pro každý projekt je dáno pořadím v "nadprojektovém" Kanbanu úkolů.

Hýbat pořadím a schovat sloupce v rámci projektu může uživatel s právem "Psát" na daném projektu. Hýbat pořadím na úrovni účtu může pouze uživatel se speciálním právem "Nastavení účtu".

Věříme, že se vám novinka bude líbit a pomůže vám pracovat zase o kousek efektivněji.