Již jsme představili odděleně tyto (větší) novinky:

Další funkce, které jsme doplnili nebo rozšířili jsou:

  • Editace částky a DPH u přijatých faktur
  • Vytvářejte faktury přímo ze změřeného času
  • Nastavte si výchozí hodnoty stavů, typů...
  • Moje poznámky

Editace částky a DPH u přijatých faktur

Pokud u nás evidujete přijaté faktury nebo faktury vytěžujete,  pak víte, že různé systémy pracují se součty položek různě např. se zaokrouhlováním částek nebo počítáním DPH (např. jinak sčítají položky). Výsledkem je, že výše DPH a celková suma na přijaté faktuře se liší od hodnot, které vypočítá CAFLOU. 

Pro takové případy nyní u přijatých faktur (včetně těch vytěžených) můžete editovat Částku bez DPH a DPH (a tím upravit i celkovou částku):​

Editace částek a DPH u přijatých faktur

​Akce je vratná, kliknutím na ikonu koše se částka vrátí na původní úroveň:​

Editace částek a DPH u faktur

​Vytvářejte faktury přímo ze změřeného času

Doposud bylo pro účely fakturace nutné ze změřených časů vytvářet výkaz a až ten fakturovat. 

Nyní lze faktury vytvářet přímo ze změřeného času (z přehledu Změřený čas):​

Faktury ze změřeného času

​V dalším kroku si zvolíte, jak položky do faktury vložit:​

Faktury ze změřeného času

​Do faktury se použije příjmová sazba platná pro daného uživatele v daný čas. Sazby lze nastavit v nastavení sekce Úkoly v sekci Vytížení týmu. Pokud sazba není nastavena, přenese se jen čas a sazbu si nastavíte až ve formuláři faktury.

V detailu faktury pak můžete vidět k faktuře připojené časové záznamy. Lze také do faktury další časový záznam doplnit (stejně jako je tomu i výkazů):​

Faktury ze změřeného času

​​Pokud potřebujete odebrat časový záznam z faktury, pak můžete přes formulář úpravy faktury:​

Faktury ze změřeného času

Nastavte si výchozí hodnoty stavů, typů...

Nyní si můžete nastavit výchozí hodnoty u firem, projektů, úkolů a výkazů, lze nastavit následující:

  • Firmy - Typ, Stav, Fáze
  • Projekty - Typ, Stav
  • Úkoly - Typ, Stav
  • Výkazy - Typ práce, Sazba

Pokud vytvoříte nový objekt, např. úkol, bude mít přednastavený stav a typ podle volby v nastavení. Výchozí hodnoty není nutné nastavit, pak se hodnoty ve vytvářeném objektu zůstanou prázdné, dokud je manuálně nezměníte. 

Výchozí hodnotu pro daný atribut nastavíte vždy v nastavení dané sekce zaškrtnutím pole "Výchozí":​

Výchozí stavy

​U výkazů pozor, tam lze (nyní) nastavit pro všechny uživatele jedna výchozí sazba:​

Výchozí stavy u výkazů

​Zde počítáme s tím, že do budoucna bude možné nastavit výchozí sazbu pro každého uživatele účtu (skrze nastavení sazeb uživatelů ve Vytížení týmu).

Moje poznámky

Každý uživatel si může nyní na Nástěnce evidovat svoje soukromé poznámky, které vidí jen on. Může použít barvy, měnit pořadí nebo poznámky ukončovat:

Moje poznámky

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám být zase o kousek efektivnější.

Tip: Novinky a vylepšení pro vás přinášíme pravidelně, viděli jste už naše červencové novinky?