CAFLOU bylo pozváno na 6. ročník konference "IT pro FINANCE" a to díky našemu nástroji pro řízení cash flow.

Garanty konference jsou Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) a Controller Institut.

Akce se koná 24.10.2019 v Praze a kromě stánku, kde nás můžete celý den navštívit, budeme v hlavním sále ve 14:15 prezentovat případovou studii (předběžné téma "jak IT řídí finance v CAFLOU").

Více detailů můžete zjistit zde: https://itprofinance.cz/

IT pro FINANCE