Nechte názvy projektů a úkolů nebo čísla zakázek u projektů generovat automaticky dle vámi nastavené číselné řady. 

Automatické pojmenování si nastavíte v Nastavení projektů (nebo v Nastavení úkolů), kde si také určíte formát názvů (funguje obdobně jako u číselných řad u dokladů):

Automatické pojmenování projektů a úkolů

Pokud si takto číselné řady nastavíte, při vytváření nového projektu se automaticky vloží název projektu (nebo úkolu) nebo číslo zakázky (pouze u projektů):

Automatické pojmenování projektů a úkolů

Věříme, že se vám rozšíření budou líbit a umožní vám být zase o kousek efektivnější.