Pokud v Caflou evidujete slovenské firmy, pak nyní lze ke každé evidovat i slovenské IČ DPH, které se pak zobrazí i na fakturách, nabídkách nebo smlouvách. Stejné platí, pokud jste vy slovenskou firmou a vystavujete v Caflou faktury, smlouvy...

Při zadávání zákazníka či dodavatele do Caflou můžete u slovenské firmy zadat IČ DPH:

Slovenské IČ DPH

Na faktuře a dalších dokladech (nabídky, objednávky, proformy, smlouvy) se také zobrazí IČ DPH a to na straně dodavatele i odběratele, pokud ty jsou ze Slovenska:

Slovenské IČ DPH

Již dříve jsme doplnili QR kód pro slovenské příjemce faktur. Caflou nyní na fakturách, které mají příjemce na Slovensku, automaticky použije slovenskou verzi QR kódu viz www.caflou.cz/blog/nove-meny-a-dalsi-vylepseni-dokladu

Věříme, že se vám rozšíření bude líbit a pomohou vám pracovat zase o kousek efektivněji.