Připravili jsme pro vás možnost z jednotlivých produktů vytvářet sady produktů, které lze využít u nabídek čí faktur. Nové jsou také hromadné akce u produktů.

Sady produktů

Pokud např. prodáváte produkty jako součást většího celku, můžete nyní vytvářet Sady produktů.

  • Sada produktů se skládá z více produktů, v rámci vytváření sady pak můžete určit počet jednotlivých produktů v sadě a také můžete určit cenu sady (která se může lišit od součtu cen produkt). 
  • Sady produktů pak můžete použít u nabídek, objednávek, proforem a faktur. Stačí zadat u položky dokladu první tři písmena názvu sady a sadu "připojit" k dokladu.
  • Použití sady na faktuře (vydané i přijaté) vygeneruje skladový pohyb u jednotlivých produktů sady.

Sady produktů

Hromadné akce u produktů

Hromadně můžete u produktů:

  • Vytvořit doklad - zvolíte produkty, následně vyberete, jaký typ vydaného dokladu chcete vytvořit (faktura, proforma, nabídka, objednávka) a zvolené produkty se hromadně připojí k položkám faktury
  • Hromadně naskladnit - najednou můžete navýšit množství více produktů na skladu
  • Hromadně vyskladnit - najednou můžete ponížit množství více produktů na skladu
  • Vytvořit sadu produktů - ze zvolených produktů vytvoříte sadu produktů (viz sekce výše)

Hromadné akce u produktů

Věříme, že se vám novinky budou líbit a pomohou vám být opět o něco efektivnější.