Máme pro vás další vylepšení cash flow, porovnejte snadno plán s realitou. V grafu vidíte plánované cash flow (oranžová čářa) a reálné cash flow (žlutá čára), tak jak úhrada opravdu proběhla (dle data úhrady a výše úhrady):

graf cashflow -plán vs. realita

Přehledně vidíte i přesné hodnoty v tabulce, plán vs. realita:

tabulka cash flow - plán vs. realita

Využít možnosti porovnávat plán a realitu docílíte tak, že u příjmů a výdajů využijete nové atributy "Částka (dle úhrady)" a "Datum úhrady", které lze manuálně upravit. Atributy "Částka" a "Datum splatnosti" značí plán, atributy "Částka (dle úhrady)" a "Datum úhrady" značí realitu:

formulář příjmu/výdaje - datum a částka úhrady