Pokud v CAFLOU používáte sekci "Produkty" (třeba i jako ceník vašich služeb), pak si budete moci u každého produktu doplnit obrázek. Ten se použije na faktuře nebo třeba nabídce.

Jak přiřadit obrázek k produktu (nebo sadě produktů)? Máte následující možnosti:

  1. Přímo ve formuláři dokladu obrázek k položce faktury nahrajete
  2. Obrázek nahrajete jako přílohu/soubor přímo k produktu (v sekci Produkty) - pokud má produkt obrázků více, použije se první obrázek dle abecedy (obrázky je třeba nahrát do sekce Soubory pod daným produktem)
  3. Obrázky lze hromadně k produktům importovat

Ve formuláři dokladu pak obrázek vidíte:

Obrázky u produktů 1

V dokladech obrázky vypadají takto:

Obrázky u produktů 2

V Nastavení dokladů (sekce Vzhled) si můžete zvolit, u kterých typů dokladů se obrázky použijí (faktury, proformy, nabídky, objednávky).

Věříme, že se vám tyto nové možnosti budou hodit a umožní být zase o kousek efektivnější.