Chcete si k úkolu či projektu napsat soukromou poznámku? Nebo komentáře sdílet jen s vybranými kolegy (např. aby je neviděl klient)? Nyní můžete využít funkci soukromých komentářů:

Soukromé komentáře

Můžete také zvolit uživatele, kteří komentář (včetně případných příloh) mohou vidět. Pokud žádného uživatele nezvolíte, komentář (a jeho případné přílohy) uvidíte pouze vy.

U soukromého komentáře je pak symbol zámku označující, že se jedná o soukromý komentář a také uvidíte avatary uživatelů, kteří mají ke komentáři přístup. Ostatní uživatelé komentář (a jeho případné přílohy) nevidí (a to ani vlastník účtu/superadmin), ani na něj nejsou upozornění notifikacemi.

🔐 Funkce je dostupná u tarifů Delfín a vyšších, automaticky je nastavena pro vlastníka účtu (superadmin) a ostatním uživatelům je nutné tuto funkci povolit ve Správě uživatelů (včetně šablon práv):

Soukromé komentáře - povolení

Věříme, že tuto novinku využijete pro zefektivnění vaší práce.