Plavete v cash flow? Téměř 30 % firem zkrachuje kvůli špatnému řízení financí! Plavte v cash flow jako ryba ve vodě 😉

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem, a Ing. Zdeňkem Koptíkem, odborníkem na finanční řízení, jsme pro vás připravili Caflou akademii I. - kontrolujte své cash flow, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků  a finančního řízení v malých a středních firmách. Od základních informací po rady, tipy a návody.

🎓 Caflou akademii přináší Caflou - český all-in-one manažerský a cash flow software, se kterým získáte opravdovou kontrolu nad svojí firmou

DO ZAČÁTKU

📖 Jak začít s plánováním cash flow (E-BOOK)

18. 06. 2020

Nakolik souhlasíte s tvrzením, že mít přehled o tom, jak se firmě daří, je (nyní více než kdy jindy) velmi důležité? Ať si odpovíte jakkoli, plánování finanční situace firmy je užitečné v každé době. Jak ale co nejlépe uchopit cash flow, vlastně jak s jeho plánováním vůbec začít? Stáhněte si Jak začít s plánováním cash flow.

Pokračovat

📖 10 nejčastějších chyb při řízení cash flow (E-BOOK)

27. 01. 2020

Chcete-li svoji firmu aktivně řídit a vést ji k co nejlepším výsledkům, aplikujte takové finanční řízení, které máte pevně ve svých rukou. Abychom vám proces vyjasňování neznámého v oblasti cash flow co nejvíce usnadnili, vybrali jsme 10 nejčastějších chyb při řízení peněžních toků, kterým se raději vyhněte, chcete-li být skutečně úspěšnými podnikateli. Stáhněte si 10 nejčastějších chyb při řízení cash flow.

Pokračovat

📺 Jak je snadné začít plánovat cash flow v Caflou?

Začít si malovat budoucnost vašich financí💰, vaše budoucí cash flow není vůbec raketová věda. Klíčové je vůbec začít a když se podíváte na video, uvidíte, že vytvořit si kvalifikovanou představu o vaší finanční budoucnosti je vlastně hračka.

Pokračovat

📺 Video rozhovor a návod "Jak začít s plánováním cash flow"

01. 05. 2020

Majitelům malých firem často chybí představa, co znamená začít s plánováním cash flow, jak se do toho pustit, co jsou ty první kroky. Je to mnohdy obava z neznámého procesu, a tak třeba raději ani nezačnou. Majitelé firem si neuvědomují, že potřebné informace už mají někde ve firmě a jen je musí dát do kupy a "na papír". A že minimálně pro začátek to nemusí být raketová věda.

Pokračovat

📈 Jak chytře sledovat cash flow

17. 06. 2018

Co můžete udělat proto, aby byly peněžní toky z podnikání pod vaší kontrolou? Můžete si vést na papíře nebo v Excelu záznamy o jednotlivých platbách. Nebo na to můžete jít od lesa a využít software na řízení a plánování cash flow.

Pokračovat

〽️ Cash flow jako součást řízení firmy?

20. 08. 2018

Strategické řízení firmy zahrnuje také řízení finanční stránky podnikání. Ekonomická stabilita je také o tom, kdy budou tržby skutečně inkasovány a výdaje hrazeny a jaký podíl vlastních a cizích zdrojů je vhodný k dosahování ekonomické efektivity.

Pokračovat

🚦 Na co si dát pozor při řízení cash flow (PŘÍKLADY)

28. 11. 2018

V rámci série "Na co si dát pozor při řízení cash flow" vám představíme nejčastější chyby a scénáře, o kterých je dobré v rámci řízení cash flow vědět.

Pokračovat

🏃 Aktivně řiďte firemní cash flow

24. 11. 2019

Nedostatečné cash flow je nejčastější příčinou krachu firem. Firemní peněžní toky proto řiďte a plánujte, abyste se nedostali do smutné statistiky krachujících firem.

Pokračovat

💡 Jak připravit přehled cash flow

31. 07. 2020

Finanční řízení bez informací o budoucích příjmech a výdajích lze s trochou nadsázky přirovnat k chůzi s páskou přes oči. Když nevíte, jaká překážka vás na následujících metrech čeká, nemůžete se efektivně rozhodnout o dalším kroku. Díky nedostupným či nedostatečným informacím o využitelných finančních prostředcích v budoucnosti nevíte, nakolik budou vaše současná rozhodnutí ovlivňovat schopnost firmy splácet své budoucí závazky. Strhnout pomyslnou pásku z očí vám umožní dobře připravený plán peněžních toků.

Pokračovat

👍 15 tipů pro práci s cash flow

04. 01. 2020

Hned na začátku roku přinášíme minisérii článků na téma tipy pro práci s cashflow. V celkem třech článcích naleznete postupně 15 tipů, na co si dát pozor, co neopomenout a kde a jak začít při řízení cash flow. Víte, zda začít plánovat cash flow nejprve u výdajů nebo příjmů? Hlídáte dostatečně své pohledávky po splatnosti?...to a mnohem více se dozvíte uvnitř.

Pokračovat

🚀 5+1 tipů, jak připravit cash flow na oživení ekonomiky

31. 05. 2020

Nároky na finanční řízení jsou v současné době nebývalé. Ekonomikou otřásla hospodářská krize, a zatímco se celosvětově nadále se potýkáme s pandemií koronaviru, výhledy na stabilizaci trhu jsou nejasné. V souvislosti s očekáváným ekonomickým oživením se vám jistě bude hodit akční seznam, co zkontrolovat, co připravit, aby váš při naskočení na vlnu rozvolnění a oživení čekalo o něco méně překvapení.

Pokračovat

📊Jak na znázornění cash flow

30. 01. 2022

Jak praví jedno čínské přísloví, jeden obrázek vydá za tisíc slov. V reportingu to rozhodně také platí. Komu by se nelíbilo mít přehled o ekonomice firmy na jednom místě, „nástěnce“ nebo chcete-li dashboardu, z jehož grafů a „budíků“ bude zřejmé, nakolik se firmě aktuálně daří plnit určené klíčové ukazatele výkonu? Jestli si kladete otázku, jaké vizualizační nástroje použít pro cash flow, pak pro vás máme několik tipů.

Pokračovat

💸 Ekonomika projektů

26. 10. 2021

Vzniká při vašem podnikání nesoulad mezi příjmy a výdaji v projektech? Potýkáte se se zálohami na straně příjmů a platbami na subdodavatele, materiál a podobně na straně výdajů? Dobré cash flow projektů je podmínkou jejich ekonomické výdělečnosti. Jak si s tím ale poradit?

Pokračovat

🤔Rozpočtování nákladů projektů

11. 02. 2022

Řídit projekty intuicí nebo přes čísla? V jednom z předchozích článků ("Ekonomika projektů") jsme se věnovali zdravému cash flow projektu a vhodnému členění nákladů sloužícímu k dobrému rozvržení nákladů k výkonům, tzv. alokaci. Zmínili jsme, že alokace může být také vícestupňová. Pojďme si ji v tomto článku představit a společně nahlédnout do tvorby rozpočtu projektu.

Pokračovat

📖 Porozumějte pojmům EBITDA, CAPEX, FREE CASH FLOW 

02. 12. 2020

Finanční profesionálové se často v souvislosti s řízením peněžních toků vyjadřují v záhadných pojmech a zkratkách. Slýcháme a čteme tak o cash flow (CF), EBITDA, Free Cash Flow (FCF), OPEXech a CAPEXech. Co se ale přesně skrývá pod těmito do běžné řeči převzatými pojmy a jaké jsou mezi nimi rozdíly? V článku vám tyto odborné výrazy srozumitelně osvětlíme, abyste se již v komunikaci s experty nikdy neztratili.

Pokračovat

📖 Slovníček pojmů souvisejících s řízením a plánováním cash flow

Často narážíte na pojmy používané ekonomy a účetními v souvislosti s finančním řízením, sledováním a plánováním peněžních toků? V tomto článku naleznete srozumitelné definice finančního jazyka uchopitelné v manažerské praxi.

Pokračovat

📺 Jak v CAFLOU vytvořit varianty výhledu na vaše cash flow?

Vytvořte si různé varianty budoucnosti pro vaše plánované cash flow, např. scénář negativistický, optimistický nebo neutrální.

Pokračovat

FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY

další kategorie článků: Do začátku, Krize, Případové studie a rozhovory, Nástroje, Investice

📈 Série rad a tipů "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách"

Seznamte se s principy moderního finančního řízení v malých a středních firmách. Zvládněte úspěšně lepší i horší časy, které k podnikání neodmyslitelně patří.

Finanční management je proces, který se zabývá správou finančních zdrojů firmy. Cílem finančního managementu je zajistit, aby firma byla schopná efektivně využívat své finanční zdroje k dosažení stanovených cílů a zároveň maximalizovat svůj finanční zisk. Finanční management zahrnuje řadu činností, jako je například plánování, organizace, kontrola a řízení finančních zdrojů.

Pokračovat

💸 Úspěch podnikání spočívá ve vydělávání peněz

16. 06. 2018

Cash flow je životadárnou mízou každé firmy. Bez peněz váš byznys zemře. Ze všech důvodů, proč firmy krachují, jsou nejčastější příčinou právě nedostatečné peněžní příjmy. Stojí tedy určitě za to mít vaše cash flow pod kontrolou.

Pokračovat

🤔 Jak si firma vede?

18. 06. 2018

Představme si dvě firmy dosahující shodných zisků, dokonce účetní hodnota jejich majetku je obdobná. Která z nich je úspěšnější a směřuje k dlouhodobému růstu? Pro hodnocení ekonomické stránky podnikání je potřeba rozklíčovat, z jakých činností tečou do firmy nebo z firmy peníze.

Pokračovat

🤑 Zisk nebo peníze?

20. 08. 2018

Většina podnikatelů se soustředí na zisk. Patříte mezi ně také? Ale víte, jak se ekonomická kategorie cash flow liší od hospodářského výsledku? Co můžete zjistit z výsledovky? Skutečně vypovídá účetnictví o tom, zda firma opravdu vydělává?

Pokračovat

🤓 Analýza ukazatelů finančního zdraví firmy

20. 08. 2018

Jedním z důležitých nástrojů hodnocení ekonomické stránky podnikání je finanční analýza. Možná ji sami také využíváte a nepochybně jste o ní někdy již slyšeli. Poradíme vám, jak si nastavit základní ukazatele ekonomického zdraví a zakomponovat také ukazatele peněžních toků.

Pokračovat

🕵️ Hodnocení rentability na bázi cash flow

17. 09. 2018

Ukazatele rentability vypovídají o efektu, kterého je firma schopna dlouhodobě dosahovat. Jedním z významných efektů je vedle účetního výsledku hospodaření také peněžní tok, zejména provozní cash flow. A jaké ukazatele rentability na bázi cash flow má zodpovědná firma začít sledovat?

Pokračovat

☝️ Cash flow a míra zadlužení firmy

18. 09. 2018

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém firma vedle svých vlastních zdrojů využívá dluhy pro financování svých aktivit a také zobrazují schopnost firmy pokrýt své závazky. Tyto ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy a zahrnují celou řadu ukazatelů. Jaké ukazatele si máte hlídat pro udržení správné finanční stability?

Pokračovat

🔍 Prognóza cash flow z obchodních výhledů

22. 10. 2018

U předpovědí peněžních toků jsou využívány různé metody. Nabízíme vám k výběru osvědčené postupy, abyste si mohli plán cash flow sami připravit s využitím plánované výsledovky a na základě úvahy o budoucích investicích a úvěrech.

Pokračovat

⚠️ Zohlednění rizik v plánování cash flow (uvnitř bonus: Rychlý test bonity)

25. 10. 2018

Dnešní tržní prostředí přináší řadu rizik, která mohou výrazně ovlivnit dosažení plánovaných výsledků, až již jsou to rizika finanční, změny kurzu měny, fluktuace komodit, legislativní změny či nové technologie. Majitelé a ředitelé firem potřebují vědět, jaký dopad do ekonomiky firmy mohou rizika mít. Existuje řešení v podobě finančního modelu zohledňujícího rizika.

Pokračovat

💸 Skutečně vyděláváte? Podívejte se do svého cash flow

23. 11. 2019

Dobře nastavený systém sledování a vyhodnocování ekonomiky firmy se tedy nesoustředí pouze na výnosy a náklady, ale také na peněžní toky, neboli cash flow.

Pokračovat

⏰ Své závazky hraďte, když jsou splatné

21. 01. 2020

Na základě přechozích dílů seriálu o firemních financích (Skutečně vyděláváte? Podívejte se do svého cash flow a Aktivně řiďte firemní cash flow) jste si mohli sestavit svůj finanční přehled tvorby a užití peněz v rozlišení na provozní, investiční a finanční cash flow, a také naplánovat budoucí peněžní toky i s využitím vhodného softwaru. Dnes se podíváme blíže na provozní cash flow a jak ho co nejlépe řídit.

Pokračovat

💲 Využijte sílu řízení likvidity

25. 02. 2020

Řízení cash flow bývá nazýváno také řízením pracovního kapitálu či řízením likvidity. Ať už tuto zásadní součást finančního řízení nazvete jakkoli, jde o schopnost firmy dostát svým závazkům a nasměrovat výdělky na další firemní rozvoj. Spolehlivé plánování cash flow je významným pomocníkem při budování a udržování konkurenční výhody na trhu.

Pokračovat

📚 Strategie pro řízení likvidity

21. 10. 2018

Řízení cash flow je někdy nazýváno řízení pracovního kapitálu či řízení likvidity. Jde o udržení schopnosti hradit závazky a rozvoj firmy. Největší firmy na světě s velmi efektivním řízením likvidity dokáží plánovat cash flow s výhledem na 3 měsíce s přesností okolo 95 %. Spolehlivé plánování cash flow se stane zdrojem vaší konkurenční výhody.

Pokračovat

📖 Akční plán, jak ustát cash flow v krizi (E-BOOK)

27. 03. 2020

Ocitlo se vaše podnikání v krizi? Řešíte, jak se z krize dostat? Snažíte se snížit negativní působení krize, ale docházejí vám nápady? Už se krize podepsala na vašem cash flow a obáváte se krachu firmy? Nebo intenzivně cítíte, jak vám krize klepe na dveře, a hledáte cesty, jak jejím negativním dopadům předejít? Stáhněte si Akční plán, jak ustát cash flow v krizi.

Pokračovat

📉 11 tipů, jak úspěšně zvládnete (nejen) ekonomickou krizi

29. 09. 2022

Všichni víme, že podnikání a řízení firmy není procházkou růžovým sadem. Mnozí majitelé firem či živnostníci si možná ještě plně neuvědomují, s jakou pravidelností se lepší časy střídají s horšími a menší či větší krize může být vždy hned za rohem. Proto jsme pro vás připravili sadu 11 tipů pro finanční řízení firmy, které vám a vaší firmě pomohou zvládnout méně růžová období.

Pokračovat

😱 Řešení nedostatku peněz

19. 09. 2018

Sezónnost v zakázkách či ve výrobě, posun plateb významného odběratele, nenadálé výdaje na opravu zařízení. To je jen několik běžných důvodů, kvůli nimž se mohou zejména malé firmy dostat do výrazných finančních potíží. Přinášíme několik tipů, jak nastalou situaci řešit.

Pokračovat

📉 10 lekcí z krize pro finanční řízení

19. 10. 2020

Než jsme se stačili zorientovat v důsledcích jarní koronavirové krize, přichází její druhá vlna a s ní zavládla opět nejistota, jak se bude dále ekonomická situace vyvíjet. Během uplynulých měsíců jsme při konzultacích s mnoha řediteli a ředitelkami českých firem probírali souvislosti současné krize a zvládnutí finančního řízení. Zastoupeny byly společnosti výrobní, obchodní i firmy poskytující služby. Můžeme vám tak zprostředkovat ponaučení z aktuální krize v oblasti cash flow. Z rozhovorů vyplynulo mnoho inspirativních závěrů, které jsme shrnuli do následujícího desatera.

Pokračovat

〽️ Jak se vyvarovat likviditní krizi díky finančnímu řízení

23. 12. 2019

Za krach firmy může ve většině případů nekvalitní finanční řízení, druhou nejčastější příčinou je nízká schopnost reagovat na aktuální situaci na trhu následovaná poklesem prodejů coby třetím nejčastějším vlivem bankrotu.Většině důvodů krachu se dá tedy předcházet. Velmi důležité je kvalitní finanční řízení.

Pokračovat

💪 Zvládáte ustát problémy s cash flow v krizi?

07. 09. 2020

Situace díky COVID-19 zasáhla téměř všechny firmy u nás i v zahraničí. Mnohé podniky pocítily tlak na likviditu a dostatek prostředků. Jak situaci řeší tuzemské firmy? Zvládají pokles likvidity jen díky finančním rezervám? Co nejvíce pomohlo těm firmám, které ekonomickou krizi ustály i bez rezerv? A nakolik se nutnost reflektovat obrat v (ne)jistotě objednávek, počtu dní po splatnosti, či přístupu dodavatelů promítla do řízení cash flow českých firem?

Pokračovat

📉 Připravte své cash flow na recesi

05. 12. 2019

S narůstajícím počtem varovných signálů zhoršující se světové ekonomiky si více a více manažerů klade správnou otázku, zda je jejich firma v dostatečné finanční kondici, aby dokázala čelit následkům recese, případně jak se co nejlépe připravit, aby ekonomickou krizi jejich firma nejen přečkala, ale vyšla z ní třeba i posílená.

Pokračovat

️📺 Jaké lekce a poučení z krize můžeme použít pro řízení cashflow

Než jsme se stačili zorientovat v důsledcích jarní koronavirové krize, přichází její druhá vlna a s ní zavládla opět nejistota, jak se bude dále ekonomická situace vyvíjet. Během uplynulých měsíců jsme při konzultacích s mnoha řediteli a ředitelkami českých firem probírali souvislosti současné krize a zvládnutí finančního řízení. Zastoupeny byly společnosti výrobní, obchodní i firmy poskytující služby. Můžeme vám tak zprostředkovat ponaučení z aktuální krize v oblasti cash flow. Z rozhovorů vyplynulo mnoho inspirativních závěrů, které jsme shrnuli do následujícího desatera.

Pokračovat

📺 Jak řídit cash flow digitální agentury v době krize?

do z vás pracuje v digitální agentuře nebo třeba "freelancujete", ale třeba i když vaše firma nabízí služby klientům, podívejte se prosím na video, které jsme s Jiřím Rosteckým z MladýPodnikatel.cz připravili.

Video "Jak řídit cashflow digitální agentury v době krize?" vás může dobře nasměrovat, co se cash flow týče. Během krize je řízení cash flow klíčová disciplína!

Pokračovat

📊 Přístup firem k řízení cashflow v době krize (PRŮZKUM)

V rámci webináře "Jak řídit cash flow v krizi vyvolané COVID-19 (ZÁZNAM)" jsme se účastníků zeptali na jejich aktuální přístup k řízení cash flow jejich firem a podnikání. 40 účastníků průzkumu má zodpovědnost za cash flow jejich firem nebo podnikání. Výsledky průzkumu, náš pohled na ně, ale nejen to, jsme probrali s Jirkou Rosteckým pro jeho MladýPodnikatel.cz.

Pokračovat

💴 5 tipů, jak zvládnout finanční dopady války na Ukrajině na vaše cash flow

03. 04. 2022

Světová ekonomika se ještě nezotavila z dopadů coronavirové krize a již je zřejmé, že navrácení ekonomiky do předpandemické kondice není možné. Další ránu ekonomice udeřila válka na Ukrajině. Ekonomové se netají prohlášeními, že vyhlídky jsou pesimistické. Ceny pohonných hmot, plynu a elektrické energie jsou rekordně vysoké. Inflace dosáhla dvouciferného čísla. Jak se na současnou situaci připravit z pohledu cash flow malých firem?

Pokračovat

📉 Druhý pandemický rok s dopady na cash flow

13. 01. 2022

V tomto článku přinášíme ohlédnutí za pandemickým rokem 2021 a jeho dopady na firemní cashflow. Pojďme si shrnout, jak se se situací popasovaly menší a střední firmy, jakou výhodu představovala pro firmy pokročilá digitalizace a používání chytrých nástrojů na řízení cash flow a jak se druhý covidový rok promítl do přístupu (nejen) k finančnímu řízení?

Pokračovat

️💡🎦 Webinář "Jak řídit cash flow v krizi vyvolané COVID-19" (ZÁZNAM)

Na bezplatném webináři jste se dozvěděli, jak v aktuální krizi zajistit životaschopné cash flow firmy a zvládnout výpadky příjmů. Webinář je ideální pro firmy a podnikatele se zaměřením na služby (např. digitální profese, poradenství apod. ale nejen ty), z webináře mohou určitě těžit i účastníci středních a menších firem a OSVČ z jiných oborů. 

Pokračovat

📈 Řízení peněžních toků od Excelu po Business Intelligence 

11. 12. 2020

Pro plánování a vyhodnocování cash flow jsou v českých firmách využívány různé nástroje. Pro dobrý cash flow plán je potřeba brát v úvahu nejen příjmy a výdaje, ale také správné načasování doby splatnosti vydaných faktur, výplat mezd a dalších plateb s dobou splatnosti přijatých faktur. Protože objem inkasovaných peněz více či méně nepravidelně kolísá, je potřeba správný nástroj, který vedení firmy umožní včas jednat. Získejte inspiraci pro výběr toho nástroje, který je pro vaši firmu nejvhodnější.

Pokračovat

💻 Sofistikované nástroje pro řízení cash flow

20. 08. 2018

Jak začít cash flow řídit tak, aby to neznamenxalo další administrativní zátěž? Využijte naplno automatizace a možností informačních systémů. Jaké jsou možnosti využití tabulkového procesoru typu Excel, účetního systému nebo specializovaného softwaru?

Pokračovat

💰 Cesty jak vylepšit cash flow

20. 10. 2018

I úspěšná firma však může být ještě úspěšnější. A s úspěchem jde ruku v ruce zvýšená potřeba financování. Vedle rostoucích zisků a tržeb rostou zpravidla také pohledávky, zboží a materiál na skladě, rozpracovaná výroba, které váží peněžní prostředky. Jak vylepšit cash flow, aby to pro firmu neznamenalo drahé řešení?

Pokračovat

Úvěr nebo leasing? Rizika a výhody, dopady na cashflow

9. 1. 2024

Pořízení auta do firmy, ale i nákup strojů, zařízení, IT, či třeba kancelářského vybavení, je náročným rozhodováním. Promítnout sem musíme i financování plánovaného nákupu: vlastními nebo cizími prostředky? A pokud cizími, které vybrat? Nejčastěji ve firmách volíme mezi úvěrem a leasingem. Porovnejme si je, ukažme výhody i rizika, včetně rozdílů v dopadech na cashflow. 

Pokračovat

PŘÍPADOVÉ STUDIE A ROZHOVORY

další kategorie článků: Do začátku, Finanční zdraví firmy, Krize, Nástroje, Investice

🔧 Řízení cash flow v praxi (PŘÍPADOVÉ STUDIE)

13. 02. 2021

V rámci série "Řízení cash flow v praxi" vám představíme reálné případové studie firem, které díky efektivnímu řízení cash flow zvládly složité situace nebo jim předešly, ale také firem, které na slabé řízení cash flow doplatily.

Pokračovat

📺 Jak řídí své cash flow marketingové agentury?

Často mají své cash flow pouze "někde v hlavě"...
A jak by to měly dělat? Jak s tím vůbec začít? Jak řešit nesoulad příjmů a výdajů? A nestačí vlastně jen věřit údajům z účetnictví? Probrali jsme to s Jiřím Rosteckým z MladýPodnikatel.cz asi týden po Jirkově prvním Agency klubu, na kterém se (mimo jiné) řízení cash flow agentur detailně probíralo.

Pokračovat

💔 Základem úspěšné firmy je zdravé cash flow (ROZHOVOR)

17. 04. 2019

Často nám kladete otázky ohledně řízení a plánování cash flow. O odpovědi na ty dotazy, které častěji slýcháme od zákazníků a uživatelů Caflou, jsme požádali Pavlínu Vančurovou. Pavlína je lektorka ekonomických témat a konzultantka firemních financí, která odborně Caflou akademii zastřešuje a tvoří její obsah.

Pokračovat

👁️‍ Firemní investice mějte pod kontrolou

09. 06. 2020

Co můžete udělat proto, aby byly firemní investice pod vaší kontrolou? Chystáte-li se na další rozvoj firmy, například plánujete rozšíření výrobního portfolia, výrobních kapacit a zařízení, skladových prostor, nebo vozového parku, bude vaší prioritou pravděpodobně cash flow. Řízení peněžních toků je samozřejmou součástí finančního řízení úspěšných firem. To platí i pro investiční činnost firmy.

Pokračovat

💰 Investování volných firemních prostředků I.

11. 11. 2021

Někteří podnikatelé díky výsledkům finanční analýzy zjišťují, že jejich likvidity jsou příliš vysoké. A protože peníze se mají točit, uvažují, kam s volnými peněžními prostředky nad rámec běžného chodu své firmy. Nabízí se možnost volné peníze investovat. Pojďme se podívat, co je dobré vědět před samotným investování?

Pokračovat

💰 Investování volných firemních prostředků II.

12. 12. 2021

V přechozím článku o investování volného cash flow jsme vás seznámili nejen s variantami, kam investovat, ale také s tím, s jakou rizikovostí jsou tyto varianty spojeny. Pokud ještě nemáte jasno, jaká investiční příležitost by pro vás byla nejvhodnější, pojďte si vyhodnotit váš investiční profil založený na kombinaci likvidity, rizika a výnosnosti a zvolte si ideální investiční portfolio.

Pokračovat

💉 Finanční injekce od investora pro vylepšení cash flow

07. 03. 2020

Článek a video se na možnost využití investora pro zlepšení cash flow (ať už jde o pokrytí nedostatku, zrychlení růstu, expanzi apod.) dívají z pohledu běžné firmy. Mnoho již bylo a jistě bude napsáno o situaci v kontextu start up ↔ investor, my se nicméně na situaci díváme pohledem běžné firmy, která nemusí být start up. Chceme poukázat na to, že i běžná firma může využít investora jako "nástroj" pro vylepšení své finanční situace.

Pokračovat

🎓 Caflou školení, webináře, workshopy

Vyberte si z našich vzdělávacích akcí jako jsou školení a workshopy nebo online webináře. Můžete se naučit řídit a plánovat cash flow, definovat a optimalizovat procesy a nebo se prostě naučit efektivněji pracovat s Caflou.

Pokračovat

Trápíte se při řízení vaší firmy? Pak si pročtěte naše články v Caflou akademii II - kontrolujte své podnikání