Podívejte se na "dávku" úprav, rozšíření a novinek, na kterých jsme za poslední dva měsíce v Caflou pracovali.

#projekty #úkoly

📅 Pravidelné projekty a úkoly s měsíční frekvencí lze nyní nastavit tak, aby datum konce byl vždy poslední den v měsíci (Ukázka zde).

#automatizace #integrace

 • ⏱ Časové záznamy v rámci automatických procesů/workflow - systém automaticky spustí stopky nebo vytvoří časový záznam (Více zde >).
 • Vytvoření komentáře v rámci automatických procesů/workflow - systém vloží při splnění podmínek procesu komentář (Ukázka zde).
 • Pokud procesem z výkazů automaticky vytváříte výdaje a firma u výdaje je neplátcem DPH, pak u vzniklého výdaje systém automaticky nastaví sazbu na 0%.

#cashflow

 • U faktur lze nyní automaticky vytvářet příjem/výdaj bez nutnosti volbu potvrzovat ručně (Nastavíte v Nastavení dokladů, Ukázka zde).
 • Pokud měníte termíny projektu, lze zvolit, zda se dle posunu termínu mají posunout i příjmy či výdaje (Ukázka zde).
 • Hromadná změna příjmů a výdajů nyní umožňuje posunout data (splatnosti, úhrady a daně) i relativně (Ukázka zde).

#doklady #faktury #smlouvy #sklady

 • Přímo ve formuláři faktury, nabídky, objednávky či proformy lze nyní vytvořit více než 1 příjem či výdaj (Ukázka zde).
 • V záložce Doklady v detailech firem, projektů a úkolů jsou k dispozici nové sloupce a filtry pro nabídky a objednávky - Datum platnosti a Schváleno (Ukázka zde).
 • U nabídek lze nyní zvolit alternativní název dokladu na exportu do PDF, např. "Poptávka" (Ukázka zde), vytvořit si tam můžete další typ dokladu, třeba právě poptávky.
 • Z dodacích listů vytvořených a uložených v Caflou lze nyní vytvořit vydanou fakturu a to po jednom i hromadně (Ukázka zde).
 • Z proforem lze nyní hromadně vytvořit vydanou fakturu (Ukázka zde).
 • Elektronické podepisování smluv - nově můžete prodloužit datum expirace, do kdy má být smlouva podepsána (Ukázka zde) a můžete si také nastavit výchozí textu e-mailu, který odesíláte se smlouvou k podpisu (v Nastavení dokladů, sekce Sdíleni. Ukázka zde).

#crm

 • 🔍 V sekcích Firmy a Projekty lze nyní zobrazit sloupec a použít filtr "Poslední aktivita", které zobrazují/filtrují jakoukoliv aktivitu u dané firmy či projektu a to včetně aktivity na objektech pod touto firmou či projektem (Ukázka zde).
 • Pro slovenské firmy se nyní z rejstříků správně načítají hodnoty do DIČ a IČ DPH (Ukázka zde).

#práva

 • 🔐 Každému uživateli nebo i v rámci šablon práv můžete nyní nastavit, jaká práva uživatel získá přiřazením role na objektu (např. pokud se stane manažerem projektu, spolupracujícím na úkolu apod.) a změnit tak výchozí nastavení práv plynoucích z role (Ukázka zde).
 • Vlastník účtu může nyní určit další uživatele, kteří budou mít právo nastavit speciální funkčnosti (Ukázka zde).

#obecné

 • 📅 V kalendáři lze nyní filtrovat pomocí filtrů na firmu, projekt, typ či stav projektu a úkolu, štítků pro události, projekty a úkoly, ale také pomocí vlastních atributů pro objekty typu událost, projekt a úkol (Ukázka zde).
 • Na úrovni účtu můžete zvolit, jaké reakce budete moci používat u komentářů (Ukázka zde).
 • V textových editorech lze nyní vytvářet jednoduché checklisty (Ukázka zde).
 • Každý uživatel si nyní může vypnout automatické slučování notifikací jdoucích rychle po sobě nebo vypnout zkracování delších popisů v detailech (Ukázka zde).

Věříme, že mnohé z těchto novinek využijete pro zefektivnění vaší práce.