V úvodu nového roku přinášíme třídílnou sérii článků na téma tipy pro práci s cash flow. Zde je úvodní díl s prvními pěti tipy:

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

#1 Při plánování cash flow začněte s příjmy, ne s výdaji 

Ačkoli vám intuice může našeptávat, že plán cash flow máte začít jeho výdajovou stránkou, ideální postup nabádá naopak nejdříve stanovit co nejrealističtější přehled očekávaných příjmů. Ačkoli je přítok peněz většinou obtížněji předvídatelný, než je naplánování výdajů firmy, začněte opravdu příjmy. Pro dobré plánování cash flow totiž potřebujete znát možnosti, jaké vám příjmy inkasované s určitou pravděpodobností nabízí. Takto vám váš plán peněžních toků umožní zodpovědět otázky typu: „Jaká výše výdajů je při uvažovaných příjmech akceptovatelná?“ 

#2 Plánujte cash flow podle výsledovky 

Vaše výsledovka může být dobrým základem výhledu cash flow. Důležité ale je, abyste zohlednili rozdíly mezi světem účetnictví a reálným světem peněz. Rozčleňte si odběratele a dodavatele podle smluvených dob splatností faktur. Uvažujte také nejen o počátečním stavu peněžních prostředků, ale i o výši pohledávek z předchozího období. Obdobně zahrňte krátkodobé závazky, které budou v daném období představovat platby související s náklady minulého období. Do svého finančního plánu nezapomeňte přidat navíc oproti výsledovce také uvažované výdaje na nákup dlouhodobého majetku a splátky úvěrů.

#3 Sledujte svůj platební cyklus 

Když víte, po jak dlouhou dobu firmou protékají peníze, můžete efektivněji promýšlet opatření vedoucí ke zlepšení vašeho cash flow. Kratší délka platebního cyklu přináší firmě dodatečné prostředky umožňující její rozvoj a úspory placených úroků při využití bankovního financování provozu. V delším horizontu se to také projeví ve zlepšení hospodářského výsledku. Jak můžete stanovit délku vašeho platebního cyklu, jsme popsali v článku Firma, která nesledovala svůj platební cyklus. Pokud zkrátíte dobu, po kterou vaše firma čeká na peníze, můžete si nejen urychlit tok peněz, ale také si zajistit lepší tržní pozici. 

#4 Hlídejte své pohledávky po splatnosti 

Nepřítelem zdravého cash flow jsou pozdě platící odběratelé. Buďte proaktivní. Nastavte si procesy spojené s požadavkem na včasné úhrady vašich pohledávek. Pokud váš obchodní partner neví s jistotou, že o vás uslyší bezprostředně poté, co se se svou platbou vůči vám zpozdí, můžete být mezi posledními dodavateli, kterým váš obchodní partner zaplatí. Vytvořte si vnitrofiremní harmonogram postupu od první písemné upomínky, přes telefonické upozornění neplatícího obchodního partnera až po odstávku dodávek. Pro případy zpoždění od klientů s chronicky špatnou platební morálkou stanovte smluvně penále. 

#5 Vyhodnocujte obrátkovost zásob

Kladete si otázku, jaká je optimální úroveň zásob, která by nevázala příliš peněz a zároveň neohrožovala prodeje ani plynulost výroby? Klíčem je vzít do úvahy nejen výhodnost cen při pořízení zásob, ale také dobu jejich následného „držení“ ve firmě, ať již na skladě, či v prodejně. Při komplexním vyhodnocení efektivity zásob je zkrátka potřeba sledovat nejen pořizovací ceny ale také to, zda nákup zásob koresponduje s aktuální potřebou jejich využití ve firmě. Abyste zjistili, jaká hodnota zásob na skladě leží bez pohybu, pusťte se do měření obrátkovosti zásob. 
 

Druhý díl: Tipy pro práci s cash flow #2
Třetí díl: Tipy pro práci s cash flow #3
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.