Řízení cash flow je někdy nazýváno řízení pracovního kapitálu či řízení likvidity. Ať už tuto zásadní činnost nazvete jakkoli, jde o udržení schopnosti hradit závazky a rozvoj firmy. Největší firmy na světě s velmi efektivním řízením likvidity dokáží plánovat cash flow s výhledem na 3 měsíce s přesností okolo 95 %. I kdyby se vám podařilo plánovat s menší přesností, spolehlivé plánování cash flow se stane zdrojem vaší konkurenční výhody.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Základní rovnice řízení likvidity

Finance a jejich řízení jsou základem udržení dlouhodobé prosperity firmy. Základním úkolem je obstarávání a zabezpečení trvalé platební schopnosti firmy. Požadavky, z nichž vyplývá povinnost platit, nevycházejí jen z přijatých faktur a mzdových nákladů, ale také ze závazků vůči státu (daně) a bankám (splácení úvěrů) či z očekávaných investic. 

Základní rovnice řízení likvidity zní takto: 

🔢 výdaje = příjmy + zůstatky peněžních prostředků

Pokud tedy budete udržovat vysoké zůstatky na běžných účtech, podle uvedené rovnice si zajistíte dobrou likviditu. Nicméně díky nízkému úročení prostředků na účtech nevyužijete příležitost vydělat více. Lépe zhodnotíte tyto peníze v projektech jako je rozšíření výroby, zefektivnění procesů anebo uvedení nového výrobku na trh. Ty rozhodně přináší vyšší výnos než peníze ponechané na běžném účtu firmy. Rezervní zůstatky hotovosti jsou relativně drahým řešením. Ve strategickém řízení likvidity jde tedy o minimalizaci částky hotovosti, kterou firma potřebuje pro zachování chodu svých běžných obchodních aktivit.

V čem spočívá síla řízení likvidity

Podstatou řízení likvidity je zajištění dlouhodobé vyrovnanosti mezi příjmy a výdaji. Základním předpokladem pro efektivní řízení likvidity je mít dobrý plán. Ideálně soubor plánů pro různé časové horizonty v různých mírách detailu. Pravidelná práce s nimi zajistí, že budou včas hrazeny všechny splatné závazky a zároveň nebude třeba držet vysoké rezervní zůstatky na běžných účtech.

Spolehlivé plánování cash flow umožnuje snížit potřebu čerpání provozních úvěrů. Ať už se jedná o kontokorent nebo revolving, uspoříte prostředky spojené s odměnou bance za jejich využívání v podobě úroků. Navíc znalost budoucích peněžních toků pomáhá zvýšit jistotu při rozhodování o plánovaných investicích, což představuje nemalou výhodu pro finanční řízení. Díky strategickému řízení likvidity můžete snáze využívat slevy za předčasné úhrady od dodavatelů. Také kurzové riziko díky přesnějšímu plánu příjmů a výdajů v cizích měnách lépe zajistíte. 

Klíč k přesnějšímu plánování cash flow

Dvě třetiny firem považuje za jeden z hlavních důvodů nepřesnosti svých výhledů nespolehlivé plánování pohledávek a zásob. Klíčem je tedy řízení pracovního kapitálu. Pracovní kapitál si můžete představit jako peněžní prostředky vázané v zásobách zboží, materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků, ale také v pohledávkách a jsou to i peníze na účtu či v pokladně. Při řízení pracovního kapitálu jde tedy o činnosti spojené s řízením zásob, obchodních úvěrů a hotovosti. Řízení pracovního kapitálu se dotýká všech součástí firmy od nákupu, přes výrobu po prodej a logistiku. Finanční zdroje vázané v zásobách, pohledávkách a na běžných účtech sice usnadňují šéfům výroby a prodeje starosti se zásobováním a odbytem, na druhou stranu zvyšují nároky na objem úročeného kapitálu. V zájmu zvyšování efektivity a posilování konkurenceschopnosti firmy je tedy třeba usilovat o co největší obrátku jednotlivých složek pracovního kapitálu.

Efektivní firmy dokáží plánovat výši svých zásob. To se promítá do přesnějšího plánování nákupu a prodeje. Součástí strategie je automatizace objednávkového, fakturačního a platebního cyklu na straně nákupu. Tím je zajištěna včasná a spolehlivá informace o výši a načasování budoucích úhrad. I na řízení pohledávek je vhodné mít nastavené efektivní procesy, které vám umožní lépe odhadnout termíny inkasa. Promyslete postupy vedoucí k rychlému zpracování objednávek, párování plateb, monitoringu pohledávek po splatnosti a efektivnímu upomínkovému systému. Ke zrychlení inkasa ve svém důsledku vedou také standardy pro řešení reklamací a sporných situací se zákazníky. Účinné jsou opakovatelné postupy. Nezapomeňte proto přijímat jen taková opatření, která jsou pro vás dlouhodobě udržitelná a budou fungovat i v budoucnosti. 

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.