Výhled cash flow

Z mnoha firem už zaznívají obavy z dopadů počínajícího ekonomického ochlazení na jejich podnikání. Méně objednávek, méně práce, méně vydělaných peněz.

S narůstajícím počtem varovných signálů zhoršující se světové ekonomiky si více a více manažerů klade správnou otázku, zda je jejich firma v dostatečné finanční kondici, aby dokázala čelit následkům recese, případně jak se co nejlépe připravit, aby ekonomickou krizi jejich firma nejen přečkala, ale vyšla z ní třeba i posílená. 

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Zavčasu vyhodnoťte vaši ekonomickou situaci

Řízení peněžních toků je v době recese prioritou číslo jedna. Mezi nejčastější chyby s dopadem na nedostatečné cash flow, kterých se firmy často dopouštějí, jsou nadbytečné kapacity a vysoké mandatorní výdaje. Vybavenost firmy majetkem by měla být v souladu s její výkonností. Tempo růstu investic nemá být vyšší než tempo růstu tržeb. Pravidlo vychází z logické úvahy, že na pořízení nového majetku má vydělat ten stávající. V době předpokládaného poklesu tržeb a nevyužití stávajících kapacit je třeba zbrzdit tempo růstu investic a situaci stabilizovat.  

Cash flow softwareUdělejte si také revizi pravidelných nákladů spojených s činností firmy a posuďte je ve vztahu k původním očekáváním a aktuálním obchodním vyhlídkám. Zodpovězte si otázku, zda je stále nezbytná v minulosti nastavená výše nákladů spojených s využíváním externích služeb. Mohou to být náklady na využívání prostor, vozový park, náklady související s bankovními službami, nebo náklady směřované do oblastí, které nejsou pro firmu aktuálně prioritou. Koneckonců úspěšná firma musí být nejen schopná reagovat na změny na trhu, ale do značné míry by je měla dokázat i předvídat. 

Nečekejte až na okamžik, kdy vás propad trhu k úsporám donutí. Říká se, že čas jsou peníze. Mnohá řešení jsou levnější dříve, než přijdete o cash flow, než když zákazníci rychle ubývají a u dodavatelů už není možné sjednat dodávky s prodlouženou splatností a v důsledku ekonomické recese dojde ke zpřísnění podmínek pro získání úvěrů. 

Posilte to, co funguje

Myšlenka investovat před počínající krizí se zdá kontra intuitivní. Nemáme však na mysli nutně pořízení nemovitostí nebo technologií, ačkoli máte-li volné zdroje, je pro jejich uplatnění v době, kdy se ekonomice příliš nedaří, vhodný čas s ohledem na všeobecně příznivější ceny. Zejména pak modernizace provozu, které umožní výrobu složitějších produktů s vyšší přidanou hodnotou mohou být správnou taktikou v konkurenčním boji. Myslete však na výše uvedené růstové pravidlo.

Investice do posílení konkurenční výhody firmy může mít i méně nákladné podoby. Může jít například o zlepšení efektivity procesů či podporu vzdělávání, které bývá právě v době krize mezi prvními položkami na seznamu škrtnutých výdajů. Přitom při snížení objemu práce jde o vhodný čas na zlepšování profesních dovedností a posilování odborných znalostí. Je však důležité vyhodnotit dopad těchto výdajů. Směřovat by měly tam, kde existuje důvodné očekávání toho, že se firmě vrátí v rozšířených možnostech dosahování příjmů.

Kteří zaměstnanci jsou pro váš byznys klíčoví? Pravděpodobně se budete chtít více soustředit na ty pracovníky, kteří jsou schopní zastávat i jiné funkce a dále se rozvíjet. Neustálé školení sděluje očekávání stálého zlepšování. Kompetentní zaměstnanci jsou produktivnější a výkonnější než jejich nesamostatní, ačkoli možná levnější kolegové. V případě, že budete nuceni snížit počet kmenových zaměstnanců, budou to právě klíčoví lidé, o které se budete moci v době krize opřít. 

Zamezujte zbytečným únikům efektivity

Krize často přináší pokles produkce. Výrobu je potřeba přizpůsobit dočasnému snížení poptávky a zároveň ji připravit na další možný růst. Dotování výroby dlouhodobě smysl nedává. Návrhy na zefektivnění každodenních činností mívají velmi často samotní řadoví zaměstnanci. Dejte jim prostor, aby je vyjádřili. Ptejte se pravidelně se svých lidí, co můžete udělat, aby se jim v příštím týdnu lépe pracovalo. Pečlivě se jejich myšlenkám věnujte a převeďte co nejvíce smysluplných nápadů do běžné praxe. Posílíte tím nejen ekonomiku firmy, ale také loajalitu zaměstnanců. Angažovaní zaměstnanci jsou podle statistik více spokojení se svou prací, a to se odráží ve stabilních výkonech, zvýšené kvalitě odvedené práce, a nakonec v pozitivním cash flow.

Pro zlepšení řízení peněžních toků můžete mnohé udělat i volbou správných účetních postupů a promýšlením vhodnosti nastavení interních procesů. Vnitřní procesy ovlivňují potřebu pracovního kapitálu. Jejich zlepšením můžete ovlivnit například zbytečnou vázanost finančních prostředků v provozu firmy z důvodu chaotické administrativy pohledávek nebo nadbytečných zásob materiálu a rozpracované výroby neodpovídajících poklesu tržeb. Důsledky do cash má i nedostatečné či špatné plánování výroby. Věnujte tedy pozornost nejen faktickému řízení výroby a produkčních aktivit firmy, ale také jeho dopadům do ekonomické stránky podnikání a souvislostem s finančním řízením. 

Připravte si dostatečné finanční rezervy

V rámci přípravy firmy na recesi jsme se zaměřili na produkční schopnost firmy a její klíčové pracovníky. Úspěšný chod firmy má však ještě jednou důležitou proměnnou, a tou je taková výše peněžních prostředků, která firmě umožní obstát i ve složitějších časech. Pro období, kdy se tolik nedaří, je moudré mít připravený finanční polštář. I v podnikání platí, že dobré časy netrvají věčně, a tak je v časech dobrých rozumné vytvářet rezervy na časy horší. Vlastní prostředky také umožní snáze získat například provozní úvěr nebo vyjednat prodloužení splácení stávajících dlouhodobých dluhů. Zkrátka dobře fungující firma, která má jasný plán, jak úspěšně obstát i při recesi, nemusí mít s financováním žádný problém.

Nezapomeňte tedy své cash flow nadále sledovat, vyhodnocovat a aktivně řídit 👉 Třeba s inteligentní podnikatelskou aplikací Caflou

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.