Cash flow je životadárnou mízou každé firmy. Bez peněz váš byznys zemře. Ze všech důvodů, proč firmy krachují, jsou nejčastější příčinou právě nedostatečné peněžní příjmy v provnání s výdaji. Stojí tedy určitě za to mít vaše cash flow pod kontrolou.

cash flow v mínusu

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Peněžní toky aktivně řiďte

Sledovat výpis z bankovního účtu ještě neznamená mít pod kontrolou peněžní toky firmy. Abyste mohli efektivně řídit výdaje a příjmy firmy, potřebujete předvídat hrozící nedostatky peněz předtím, než taková situace nastane. Úsilí a čas věnovaný řízení cash flow se více než vyplatí. Snáze si pohlídáte placení přijatých faktur a dalších závazků firmy v době, kdy je potřeba je uhradit. Můžete plánovat rozvoj firmy a investice, které vám nezlomí krk kvůli nedostatku financí. Informace o dostatečném cash flow jsou nezbytné také při splácení úvěrů a plnění podmínek bank. 

Cash flow plánujte v předstihu 

Předběžný rozpočet výnosů a nákladů stanovují téměř všechny firmy. Tento plán však povětšinou neodpovídá době připsání peněz na účtu firmy a termínům výplat. Každý podnikatel by měl mít svůj plán příjmů a výdajů. Vycházejte z předpokládaných dob splatnosti faktur, výplatního dne a termínu plateb nájemného, splátek úvěrů a dalších výdajů. 

Plánujte nejen pravděpodobný vývoj peněžních toků, ale také jejich pesimistickou variantu, kdy nepůjde vše podle přestav. Nezískáte dostatek objednávek, realizace zakázky se protáhne, zpozdí se dodávka materiálu, materiál, který je k dispozici u jiného dodavatele, je dražší, zbrzdí vás odstávka stroje atd. V pesimistické variantě pak naplánujte úhradu pouze nezbytných výdajů. Případně předem promyslete odklad plateb u těch obchodních partnerů, kteří s tím budou srozuměni a vyhoví vám. 

Jak poznáte, že je firma skutečně úspěšná? 

„Pane účetní, říkal jste, že jsme vydělali. Tak kde jsou ty peníze?“ Znáte tento rozhovor účetního s majitelem firmy? Že vám zní povědomě? Schopnost firmy vydělat peníze je základní podmínkou jejího přežití. Říkáte si: „Když mám zisky, musím mít přece také peníze.“ Bohužel ne. Zisk a peníze jsou dvě rozdílné věci. Mnoho podnikatelů vám potvrdí, že firma může být v zisku, ale ztroskotá kvůli nedostatku peněz. 

Vezměte si třeba společnost, která na konci hospodářského roku vykázala zisk 3 miliony korun. Z výsledovky nepoznáte, že v prvních jedenácti měsících svými výdělky sotva stačili pokrýt náklady. Až v posledním měsíci roku úspěšné prodeje přinesly vyšší tržby, což vedlo k pozitivnímu účetnímu výsledku hospodaření 3 mil. Kč. Firma skončila v zisku díky vystaveným fakturám, k jejich úhradám ale dojde až na začátku dalšího roku.

Zisk je účetní kategorie, neodráží potřebu peněz v běžném fungování firmy, kdy je potřeba vykrývat každodenní výdaje firmy. Cash flow je nejdůležitějším ukazatelem ekonomické úspěšnosti každé firmy, proto řiďte a plánujte cash flow, ať to s vámi nejde z kopce!

plánování cash flow

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.