U předpovědí peněžních toků jsou využívány různé metody. Nabízíme vám k výběru osvědčené postupy, abyste si mohli plán cash flow sami připravit s využitím plánované výsledovky a na základě úvahy o budoucích investicích a úvěrech.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Plán likvidity

Řídit cash flow bez informací o budoucích příjmech a výdajích lze s trochou nadsázky přirovnat k chůzi se zavřenýma očima. Když nevíte, jaká překážka vás na následujících metrech čeká, nemůžete se efektivně rozhodnout o dalším kroku. Obdobně díky nedostupným informacím o disponibilní hotovosti v budoucnosti nevíte, jak budou vaše rozhodnutí ovlivňovat schopnost firmy hradit závazky. 

Klíčovým nástrojem je plán likvidity. Protože jsou ve firmách přijímána rozhodnutí s dopadem na hotovost v blízké i vzdálené budoucnosti, měl by plán cash flow zahrnovat jak krátkodobý horizont v řádu dnů a týdnu, tak dlouhodobý výhled určující potřeby firmy pro investice a dlouhodobé úvěry. Střednědobý plán pak sleduje využívání provozních úvěrů, ale také například pohyby cizích měn. 

Zpracování finančních plánů je pro mnoho firem velice obtížné a obsahuje časově náročné propočty. Ruční zpracování v rámci strategického finančního plánu je tedy nejen pracné, ale často mohou být vynechány i důležité vazby. To vede ke snížení kvality plánu. Vzhledem k tomu je vhodné použít software pro řízení a plánování cash flow.  Plánovat peněžní toky můžete například v Caflou:

Plánování cash flow v Caflou

Navíc můžete naplánované cash flow (v grafu oranžová čára) porovnávat se skutečnými pohyby peněz podle data a výše úhrady (žlutá čára).

Plánování cash flow v Caflou

Časový horizont plánů a zdroj dat pro prognózy

Délka výhledu u krátkodobého a dlouhodobého plánu závisí na mnoha faktorech. Roli hraje váš obor podnikání, segment zákazníků, sezónnost prodeje, doby splatností vůči dodavatelům i od odběratelů, délka produkčního cyklu, způsob plánování výnosů a nákladů či dostupnost údajů. Platí však, že střednědobý plán cash flow by měl pokrývat dobu alespoň od zahájení plnění vůči zákazníkovi až po inkaso pohledávky. 

Hlavními zdroji údajů pro střednědobý plán jsou tak uzavřené smlouvy či plány výroby. Vychází však i z krátkodobého plánu, který se naopak opírá zejména o vystavené faktury, přijaté faktury, aktuální výše mezd a podaná daňová přiznání. Dlouhodobý plán pak odráží jak střednědobý plán cash flow, tak obchodní plány, plány investic, personální či výrobní plány.

Plánujte podle výsledovky 

Účetnictví firem nesleduje primárně příjmy a výdaje, ale náklady a výnosy. Toho můžete při plánování cash flow využít. Plán můžete sestavit na základě rozpočtu výnosů a nákladů se zohledněním časových posunů plateb a inkas. Například mzda spočítaná za měsíc září bude hrazena v říjnu. Odběratele a dodavatele je vhodné si pro účely sestavení plánu cash flow rozčlenit podle smluvených dob splatností faktur. Na začátku plánovaného období, v němž budete realizovat tržby, budou pravděpodobně inkasovány tržby předcházejícího období. Uvažujte tak nejen o počátečním stavu peněžních prostředků, ale také o výši pohledávek a obdobně krátkodobých závazků, které budou v daném období představovat inkasa a platby související s tržbami a náklady minulého či minulých období. Do svého finančního plánu nezapomeňte přidat také uvažované nákupy dlouhodobého majetku a splátkové kalendáře úvěrů. 

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.