Světová ekonomika se ještě nezotavila z dopadů coronavirové krize a již je zřejmé, že navrácení ekonomiky do předpandemické kondice není možné. Další ránu ekonomice udeřila válka na Ukrajině. Ekonomové se netají prohlášeními, že vyhlídky jsou pesimistické. Ceny pohonných hmot, plynu a elektrické energie jsou rekordně vysoké. Inflace dosáhla dvouciferného čísla. Jak se na současnou situaci připravit z pohledu cash flow malých firem?

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

# TIP 1 Peníze rozdělte do více bank

Zkušenosti se ztrátou důvěryhodnosti ruských bank a odebrání licence v česku zastoupené Sberbank vedou ke zvýšené potřebě diverzifikace rizik spojených s držením peněz v jedné bankovní instituci. Nemějte firemní peníze pouze v jedné bance. V České republice jsou všechny neanonymní vklady nejen fyzických, ale i právnických osob vedené v české i v cizí měně pojištěny, ovšem jen do určitého limitu. 100% náhradu v případě pádu banky lze tak získat jenom do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. 

Ačkoli rozložení peněz do různých bank nemusí v konkrétním případě kvůli překročení limitu zákonem pojištěné výše uložených peněz v jedné finanční instituci plně ochránit vaše peněžní prostředky, riziko, že o značnou část disponibilních prostředků případně přijdete, tím takto podstatně snižujete. Z opatrnostního hlediska v této velmi nejisté době můžete v případě předpokladu negativních dopadů na vaše cash flow dále s bankami jednat také o možnostech, kterými jsou například zvýšení úvěrového rámce kontokorentu či případné posečkání splátek.

# TIP 2 Rozložte prostředky do bezpečnějších měn

Po začátku invaze ruské armády na Ukrajinu začala také znatelně oslabovat koruna k euru i dolaru. Česká koruna patří mezi jednu z celosvětově nejcitlivějších měn, které ruský vpád na Ukrajinu poškozuje pravděpodobně nejvíce. Podobně je na tom i polský zlotý či maďarský forint. Na tyto měny znatelně působí teritoriální blízkost Ukrajiny, alespoň z pohledu mezinárodních měnových obchodníků. Do značné míry je to psychologický efekt umocněný tím, že jsme příliš malá ekonomika, aby měnové šoky snadno absorbovala – a do určité míry také obchodní provázanost s Ruskem a dosavadní energetická závislost na Rusku. 

Na finančních trzích tak stoupá averze vůči riziku, které malé středoevropské měny nyní představují. Investoři se proto stahují k „bezpečným“ aktivům – v případě měn to může být japonský jen nebo švýcarský frank. To lze obecně doporučit i pro rozložení rizika ztráty hodnoty firemních prostředků. Pokud část českých korun k placení běžných závazků nepotřebujete, je lepší je převést na nějakou krizí méně dočtenou měnu. Přitom americký dolar je aktuálně odolnější než euro.

# TIP 3 Hledejte (staro)nové možnosti odbytu

Mnoho firem se kvůli válečnému konfliktu rozhodlo pozastavit své dodávky do Ruska. Ekonomické dopady výpadku tržeb pak vyvažují hledáním odbytu na jiných exportních teritoriích. Shánění nových odbytišť se netýká jen náhrady odběratelů z útočící a bránící se země, tedy již zmíněného Ruska a také válkou postižené Ukrajiny. Hledání potenciálních nových trhů je součástí strategie diverzifikace obchodu. Možností je však také oslovení dřívějších klientů či zvážení zintenzivnění spolupráce s klienty s menšími objemy nákupu. 

V době charakteristické velkou mírou nejistoty a dynamiky je pro firmy více než jindy důležité mít ve svém portfoliu co nejvíce důvěryhodných klientů. Snáze posoudíte spolehlivost u staronových klientů než u odběratelů zcela nových. Na konci dne však bude zásadní, nakolik dobrou platební morálku bude váš obchodní partner aktuálně mít. Nezapomínejte tak na ekonomickou kondici potenciálních klientů. V svém portfoliu možných zákazníků se soustřeďte na finančně zdravé firmy, u kterých nejsou zaznamenány vážné varovné signály jako nesplácení faktur či probíhající insolvenční řízení.

# TIP 4 V prodejních cenách počítejte se zdražováním

Zdražení plynu je obrovská zátěž na firmy i domácnosti. Přispěje to ke zdražení cen elektrické energie, neboť značná část energií je u nás vyráběna prostřednictvím plynu v plynových či paroplynových elektrárnách. To se rovněž promítá do inflace. Další vývoj bude záležet na vývoji válčení na Ukrajině. Čím závažnější boje ve válce budou, tím dražší bude česká koruna i pohonné hmoty. Ačkoli téma inflace v médiích hodně rezonuje, nejde o nový fenomén. S inflací je potřeba počítat. 

Aktuální růst cen se týká nejen pohonných hmot, plynu a energií. Potíže s dostupností komodit a komponent pro výrobu způsobuje také tlak na zdražování. S tím je potřeba počítat a pokud možno co nejdříve promítnout do svých prodejních cen. Pokud jste přesvědčeni, že trh zvýšení vašich cen neunese, zrevidujte, co na trh nabízíte. Začněte analýzou stávajícího kalkulačního postupu. Dobrý kalkulační systém vám odhalí, které produkty nabízíte s vyšší marží a u kterých prodejní cena dosahuje pouze ceny nakoupeného zboží, výrobního materiálu či přímé práce. Zbavte se prodělečných aktivit. 

Změny v cenách vstupů můžete nasimulovat do celkových čísel, ze kterých se nákladové sazby kalkulací odvozují. Jelikož je předvídání budoucnosti pomyslné čtení z křišťálové koule, postačí i odhad předpokládaného navýšení či snížení nákladů, respektive výnosů v procentech. Potřebuje-li nasměrovat na tvorbu simulované manažerské výsledovky využitelné nejen pro stanovení kalkulačních sazeb, přečtěte si náš další článek. Nebo si nechte poradit od odborníků z PADIA.

# TIP 5 Část peněz převeďte na jiná aktiva

Inflací jsou znehodnocovány úspory, a i s relativně vysokými sazbami bude tento rok nemožné zdražování porazit za pomoci spořících produktů. Možností, jak zajistit, aby peníze neztratily hodnotu, je zainvestovat. Investiční strategie se odvíjí od rizikového profilu investora a délky investičního horizontu, jak jsme o tom psali v článku "Investování volných firemních prostředků II". Růst inflace a následné zvyšování úrokových sazeb má negativní dopad na některé dluhopisy a vybrané akciové sektory. Nelze však říct, že je v tuto chvíli nutné zásadně upravovat investiční chování.

Každopádně volné nezainvestované peněžní prostředky ležící v bankách na běžných a spořicích účtech je vhodné před inflací ochránit. Jednou z mnoha možností, jak dopady inflace zmínit, je nákup dluhopisu a jeho držení do splatnosti. Odolné jsou i fondy peněžního trhu, které dokážou zvyšovat výnos spolu s rostoucími sazbami. Pokud sázíte na hmatatelné komodity, můžete část prostředků investovat třeba do zlatých slitků nebo mincí. Investice do zlata jsou považovány za odolné proti globálním krizím, geopolitickým turbulencím a výkyvům trhů. Nicméně do takto spekulativních investic je doporučeno ukládat maximálně 10 % celkového portfolia. 
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.