V prvním dílu nového seriálu o firemních financích, respektive cash flow, jsme představili cash flow jako nejdůležitější ukazatel ekonomické úspěšnosti každé firmy.

Nedostatečné cash flow je nejčastější příčinou krachu firem. Firemní peněžní toky proto řiďte a plánujte, abyste se nedostali do smutné statistiky krachujících firem.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, článek vznikl pro portál iPodnikatel.cz, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Přehled peněžních toků dle oblastí provozní, investiční a finanční zodpoví otázky typu, jak firma investovala, vyplácela podíly na zisku a zejména kolik peněz přinesla provozní činnost společnosti. Věcné sledování příjmů a výdajů poslouží k hodnocení jejího finančního zdraví. Jiným aspektem, neméně důležitým pro schopnost firmy přežít, je vyhodnocování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.

Výhled cash flow

Sledovat výpisy z firemních bankovních účtů ještě neznamená mít cash flow pod kontrolou. Pro úspěšné řízení firemních peněžních toků je klíčová schopnost předvídat hrozící nesoulad mezi příjmy a výdaji firmy. Cash flow je tedy potřeba plánovat v předstihu. Ptáte-li se, proč věnovat čas a úsilí řízení cash flow, když máte k dispozici výkazy zisku a ztráty z účetnictví, připomeneme vám, že účetní náklady a výnosy nezohledňují, kdy dochází k úhradám a inkasu peněz.

Každý podnikatel by měl vést svůj plán příjmů a výdajů. Díky němu si snáze pohlídáte úhradu přijatých faktur a dalších závazků firmy v době jejich splatnosti. S přehledem cash flow snadněji zvládnete plánovat rozvoj firmy a investice tak, aby se díky nedostatku prostředků nedostala firma do finančních problémů. Informace o dostatečném cash flow jsou nezbytné také při splácení úvěrů a plnění podmínek bank.

Jak naplánovat cash flow?

Nejprve shromážděte potřebné vstupy. Při plánování cash flow budete vycházet ze stavu peněz na účtech a v pokladně firmy, přehledů faktur s předpokládanými splatnostmi, výhledů obchodních případů, termínů výplat mezd, úhrady odvodů sociálního a zdravotní pojištění, daní, termínů splátek úvěrů a dalších pravidelných výdajů.

Cash flow kategorie

V plánu peněžních toků budou některé vstupy platné pro celé plánované období a jiné bude potřeba při každé práci s cash flow aktualizovat. Těmito vstupy vyžadujícími aktivní práci s daty jsou zejména pohledávky a závazky, respektive vydané a přijaté faktury. Jejich hodnoty lze však snadno generovat z běžných účetních software, případně fakturačních programů. Každoměsíční aktualizaci bude vyžadovat také stav bankovního účtu, případně pokladny.

Naopak splátkové kalendáře, každoměsíční výplaty časových mezd, pravidelné odvody daní a pojistného patří mezi vstupy, které můžete naplánovat s vysokou přesností řekněme na půl roku či rok dopředu. V plánu cash flow pak budou figurovat po celé plánované období nezměněné s výjimkou momentů, kdy u nich dojde k výrazným změnám. Například při čerpání nového úvěru, navýšení kontokorentního rámce nebo rozhodnutí o navýšení mezd, kdy je v plánu změníte. Obdobně do plánu cash flow vstoupí pouze jednou za čas plánované investice.

Excel nebo aplikace?

Cash flow softwareMáte-li již představu o vstupech pro plán cash flow, nastává otázka, jak je dát dohromady, aby přepisování vstupů pro plánovaní peněžních toků nezabíralo příliš času. Ideální je takový nástroj, kde budete evidovat příchozí a odchozí transakce v rozlišení na uskutečněné a plánované. Tabulkové procesory typu Excel umožní zachování opakujících se informací o platbách záloh či výplatách mezd v předpokládané výši. V Excelu si také můžete s využitím vzorců automatizovaně propočítat očekávaná data úhrad faktur podle definovaných splatností. Excel lze navíc díky programování maker propojit s fakturačním či účetním softwarem.

Pokud soustředíte vstupy do jednoho informačního systému, který s nimi umí pracovat, předejdete díky němu překvapení v cash flow, neboť všechny významné výdaje jsou známé předem stejně jako s velkou pravděpodobností naplánované příjmy od klíčových zákazníků.

Dobrý informační systém udělá spoustu práce za vás. Plánovat je však potřeba nejen reálný vývoj peněžních toků, ale také odhad na základě možného vývoje. Pro dobrou orientaci vám poslouží rozdělení výhledu na reálný, který zahrnuje pouze vyfakturované aktivity firmy, a pravděpodobný na základě příjmů z pravidelně fakturovaných aktivit, které teprve budete fakturovat, či budoucích již známých ad hoc zakázek.

Navíc lze doporučit plánování varianty, kdy nepůjde vše podle přestav. Například když nezískáte dostatek objednávek, realizace zakázky se protáhne, zpozdí se dodávka materiálu, materiál, který je k dispozici u jiného dodavatele, je dražší, zbrzdí vás odstávka stroje atd. V pesimistické variantě pak naplánujete úhradu pouze nezbytných výdajů a předem můžete promyslet odklad plateb u těch obchodních partnerů, kteří vám pravděpodobně vyhoví.

Ulehčit si práci s plánovaním variant umožňují vhodné softwary určené pro řízení a plánování cash flow, které dokáží zaznamenávat potenciální prodeje podle pravděpodobnosti jejich realizace včetně termínu uskutečnění a platebních podmínek, nebo dokonce do plánu cash flow zakomponovat platební morálku odběratelů na základě jejich platební historie.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.