Patříte mezi úspěšné firmy? Gratulujeme. I úspěšná firma však může být ještě úspěšnější. A s úspěchem jde ruku v ruce zvýšená potřeba financování. Vedle rostoucích zisků a tržeb rostou zpravidla také pohledávky, zboží a materiál na skladě, rozpracovaná výroba, které váží peněžní prostředky. Jak vylepšit cash flow, aby to pro firmu neznamenalo drahé řešení?

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Spolehlivé zabezpečení úhrady závazků

Když jsou plánované výdaje v kolizi s příjmy, je nutné pomocí vhodných opatření zajistit nápravu. Začnete se sjednáváním pozdějších lhůt splatnosti některých závazků, poté dojednáte včasnější úhrady odběratelských faktur a nakonec ještě posunete některé ze zbývajících plateb. Že ne? Ano, máte pravdu, jde to jen do určité míry, praktické provedení těchto logických opatření je komplikovaná záležitost. A ještě záleží na tom, zda je vaše firma tržně silnější než vaši obchodní partneři. Zlepšování vývoje budoucích peněžních toků u jedné firmy je totiž provázeno vývojem cash flow u jejích dodavatelů a odběratelů. Proto je jen málo dodavatelů ochotných přistoupit na odklad plateb bez dosažení určitých protislužeb.

Zajištění schopnosti platit závazky formou peněžní rezervy vlastních prostředků na běžném účtu firmy není optimální varianta, jak o tom pojednáme v následujícím článku Strategie pro řízení likvidity. Náhlé nedostatky peněz můžete řešit čerpáním prostředků z kontokorentního úvěru. Nicméně podmínky každé firmy jsou jiné stejně jako její vztahy s bankou a dohodnutý úvěrový limit nemusí být pro vyrovnání nedostatku cash flow dostatečný. 

Je řešení faktoring a forfaiting?

Podstatou financování s využitím faktoringu a forfaitingu je postoupení pohledávek. U faktoringu jde o pravidelný odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností ovšem za odměnu obsahující provizi a úrok. Abyste mohli tuto formu financování využít, musíte dosáhnout nad spodní hranici pro vytvoření faktoringového vztahu s faktoringovou společností. Touto hranicí bývá roční objem postupovaných pohledávek ve výši desítek milionů korun.

U forfaitingu jde o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek. Podobně jako faktoring je forfaiting finančně náročný. Vylepšíte tedy likviditu za cenu snížení rentability.

Moderní alternativy financování - Cashbot nebo Roger

Může být financování provozu firmy dostupnější? Ano, pro menší a střední firmy existuje řešení v podobě rychlopůjčky kryté fakturou. Máte-li vystavenou fakturu, ale nemůžete nebo nechcete čekat, až vám odběratel zaplatí, můžete si vybrat z moderních online služeb. Prostřednictvím webu nebo mobilního telefonu nahrajete údaje o faktuře a vyberete variantu financování. Takovou službu nabízí například Cashbot.

Vyzkoušet můžete také financování s názvem Invoice financing. Tu u nás nabízí např. Roger. V tomto případě do příslušného rozhraní načítáte online přijatou fakturu od dodavatele. Dodavatel požadující skonto získá 75 % hodnoty faktury již do 3 dnů. Zbývajících 25 % dostane v datu splatnosti. Vy si však prodloužíte splatnost až poté, co jste vaše zboží prodali. Je to tedy ideální nástroj pro financování skladových zásob i pro diverzifikaci externích zdrojů financování. 

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.