Dnešní tržní prostředí přináší řadu rizik, která mohou výrazně ovlivnit dosažení plánovaných výsledků, až již jsou to rizika finanční, změny kurzu měny, fluktuace komodit, legislativní změny či nové technologie. Majitelé a ředitelé firem potřebují vědět, jaký dopad do ekonomiky firmy mohou rizika mít. Existuje řešení v podobě finančního modelu zohledňujícího rizika.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Zohlednění rizik ve finančním plánování

Připravujete při svém plánu cash flow několik scénářů? Pokud je vaší odpovědí ne, a to z důvodu časové zátěže, kterou si nemůžete dovolit, máme pro vás zajímavou zprávu. Čas věnovaný přípravě optimistické a pesimistické varianty se vám násobně vrátí díky úsporám ošetřených rizik, která jsou spojena s klíčovými oblastmi vaší činnosti jako je objem prodeje či nákupní ceny základních vstupů. Abyste dokázali s vysokou mírou pravděpodobnosti odhadnout, na jak dlouho a kolik budete potřebovat peněz, potřebujete najít potenciální rizika odchylek od vašeho plánu cash flow.

Například při prodeji do zahraničí na obchodní úvěr nese podnikatel celou řadu rizik vycházejících z volby země, do které na fakturu své zboží a výrobky dodává, rizik spjatých s volbou obchodních partnerů na zabezpečení dopravy či rizik měnových spojených s kurzovými pohyby. Kurzové riziko můžete ošetřit například tím, že pro všechny projekty zpracujete cash flow plán v cizích měnách a po podpisu kontraktu zajistíte směnný kurz. To se osvědčuje zejména při trendu posilování české měny, kdy by bez zajištění kurzu byl projekt při posilování kurzu poškozen snížením tržeb v české měně. 

Znalost příčiny rizik zvyšuje efektivitu řízení likvidity

Nejdříve je potřeba nalézt příčinu rizika. Riziko musí být hlavně správně pochopeno, abyste mohli správně odhadnout jeho velikost a následně i nastavit odpovídající strategii postupu. Nenechte se však zmást aktuálním dopadem daného rizika. Hledejte prvotní příčinu. Nalézt příčinu je možná pracnější než pouhé identifikování rizika, u rizik se závažným dopadem se však hlubší analýza vrátí ve větším efektu díky ošetření rizika. 

Například jste identifikovali potenciální ohrožení plnění cash flow plánu vlivem opožďování plateb vašich významných odběratelů. Pro nalezení možných příčin takového chování obchodních partnerů lze doporučit provedení finanční analýzy.

Na základě rychlého bonitního testu založeného na odhadu finanční stability a výkonnosti firmy na základě několika málo údajů z účetních výkazů můžete vaše obchodní partnery oznámkovat od jedné do pěti a věnovat se dále čtyřkarům a pětkařům, tedy firmám potenciálně neschopným platit.  

rychlý bonitní test

💡 Máte zájem o rychlý test bonity? Stáhněte si výpočet zde: TEST BONITY od www.padia.cz

Riziko pozdních plateb od odběratele mající příčinu v jeho závažných finančních problémech naznačuje vysoký stupeň ohrožení. Aktivně tedy budete požadovat předání zboží proti záloze či jinak toto riziko ošetříte. Pokud by pozdní platba naopak hrozila od finančně zdravého zákazníka, kde jsou možné dopady řádově nižší, postačí vám vylepšit cash flow pravidelným sledováním pohledávek po splatnosti a nastaveným automatickým systémem upomínek. 

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.