Seznamte se s principy moderního finančního řízení v malých a středních firmách. Zvládněte úspěšně lepší i horší časy, které k podnikání neodmyslitelně patří.

Finanční management je proces, který se zabývá správou finančních zdrojů firmy. Cílem finančního managementu je zajistit, aby firma byla schopná efektivně využívat své finanční zdroje k dosažení stanovených cílů a zároveň maximalizovat svůj finanční zisk. Finanční management zahrnuje řadu činností, jako je například plánování, organizace, kontrola a řízení finančních zdrojů. 

🎓 Caflou sérii "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách" přináší Caflou, all–in–one manažerský systém, se kterým řídíte finance, projekty, týmy i vztahy se zákazníky na jednom místě a za dostupnou cenu.

📉 11 tipů, jak úspěšně zvládnete (nejen) ekonomickou krizi

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 29. 09. 2022 12:00

Všichni víme, že podnikání a řízení firmy není procházkou růžovým sadem. Mnozí majitelé firem či živnostníci si možná ještě plně neuvědomují, s jakou pravidelností se lepší časy střídají s horšími a menší či větší krize může být vždy hned za rohem. Proto jsme pro vás připravili sadu 11 tipů pro finanční řízení firmy, které vám a vaší firmě pomohou zvládnout méně růžová období.

Pokračovat

🏁 Úvodní slovo k tématu finančního řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 15. 10. 2022 12:00

Vítáme Vás při čtení úvodního článku nové série věnované tématu finančního řízení malých a středních firem. Proč se vůbec finančnímu řízení věnovat? Již od pradávné historie lidé obchodovali se svými výrobky, nabízeli své služby a naopak od druhých je zase poptávali. Cílem bylo něco vydělat a mít prostředky na přežití. Ale ne každý to dokázal správně zvládnout, řekli bychom, že si to špatně spočítal a nevhodně načasoval. I když se svět za staletí změnil, základní logika práce s financemi zůstala stejná.

Pokračovat

🧑‍🤝‍🧑 Význam lidského faktoru ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 15. 10. 2022 15:00

Rád vždycky říkám, že lidský faktor je vždy na prvním místě a platí to i pro dnešní svět. I robotické procesy musel nejprve vyřešit člověk a umělá inteligence zatím neumí pojmout myšlení tak dobře, aby nás nahradila úplně, což platí také stále i o disciplíně financí. O citech, chemii, autoritě, povaze, emocích, náladě, nadšení, zklamání, smíchu, zármutku nemluvě.

Pojďme se tedy podívat, jak lidský faktor ovlivňuje finanční řízení podniku.

Pokračovat

📁 Formy organizace finančního řízení ve firmách

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 23. 10. 2022 19:00

V tomto článku se soustředíme především na lidi ve financích a budeme specifikovat konkrétní finanční pozice. Cílem bude popsat si základní varianty řešení agend finančního řízení v organizačních strukturách firem a zamyslet se nad výhodami a nevýhodami každé z těchto variant.

Pojďme si tedy zjistit více...

Pokračovat

👁️ Finanční řízení z různých úhlů pohledu

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 07. 11. 2022 19:00

V tomto článku se podíváme na různé úhly pohledu ve finančním řízení. 
Proč je třeba nahlížet na finanční řízení firmy z vícera rovin? Důvodem je fakt, že když jej budeme zkoumat např. pouze jako prostý výčet určitých aktivit, budou nám chybět všechny logické souvislosti. Určitá činnost je součástí nějakého procesu, při němž pracujeme s konkrétními informacemi a s lidmi, kteří nám takový funkční celek garantují.

Jelikož se jedná o obsáhlé téma, článek je rozdělený do 4 samostaných částí:

Finanční řízení z různých úhlů pohledu
Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 2
Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 3
Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 4

Pojďme si tedy zjistit více...

Pokračovat

📈 Reporting ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 13. 11. 2022 20:00

V dnešním článku se budeme věnovat jednotlivým aspektům controllingu a finančního managementu. Jak jsme uváděli v předchozích dílech našeho seriálu, jedná se o dvě klíčové činnosti podporující finanční řízení firmy. Nejprve se podíváme na reporting, plán, forecast, ukazatele výkonnosti (KPI) a cash flow, dále na aspekty pozice controllera a postavení controllingu ve firmě a zastavíme se také nad pohledem na pojetí controllingu dnes a v budoucnu. Pojďme zjistit více...

Pokračovat

🤔  Plánování ve finančním řízení 

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 21. 11. 2022 20:00

Hlavním tématem tohoto článku bude plánování, nebo také jinak budgeting či rozpočtování. Navážeme tak plynule na minulou kapitolu, která se zabývala reportingem. Budeme se také držet podobného rozvržení do podkapitol a protože s reportingem má plán hodně metodicky shodných či velmi podobných rysů, využijeme proto možnosti v daných případech do kapitol o reportingu odkazovat. Pojďme zjistit více...

Pokračovat

💲  Cash flow ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 10. 12. 2022 20:00

Po předchozích kapitolách, které nás podrobněji seznámili s reportingem a plánováním, otevřeme dnes další, neméně důležitou součást finančního řízení podniku, kterou je cash flow. 

Cash flow je v podmínkách tuzemských malých i středně velkých podnikatelů dodnes bohužel stále často opomíjená agenda. I v řadách větších firem se cash flow nevěnuje dostatečná pozornost. Překvapivé na celé věci je, že v jádru se nejedná o žádnou vědecky složitou myšlenku. Pojďme se dozvědět více...

Pokračovat

💼 Role top managementu ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 9. 1. 2023 14:00

V našem seriálu jsme prošli jednotlivými procesy, agendami a nástroji podpory finančního řízení a proto se můžeme v této kapitole věnovat hlavním aktérům, kteří jsou za finance odpovědni. 

Pojďme se blíže seznámit s rolemi top managementu ve finančním řízení - jakou konkrétní roli má majitel, CEO či CFO? Víte, jaké základní předpoklady by měl mít top manažer pro finanční řízení?

Pokračovat

🗝️ KPI ukazatele a jejich význam ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 12. 03. 2023 20:00

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) můžeme zařadit mezi další nástroje finančního řízení firmy, a proto jim budeme věnovat pozornost v této kapitole. 

KPI jsou souborem měřitelných, porovnatelných a vyhodnotitelných finančních i nefinančních veličin, kterými vyjadřujeme konkrétní rozměr našich podnikatelských cílů, které chceme v určitém časovém období dosáhnout. Pojďme se dozvědět o KPI více...

Pokračovat

👨‍💼👩‍💼 Interim finanční management

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 14. 05. 2023 20:00

V našem seriálu jsme se stihli již podrobněji seznámili s tím, jakou roli ve finančním řízení mají majitelé, top management i další vybrané pozice v rámci interních organizačních struktur. Dnes se podíváme na situaci, kdy se finanční řízení rozhodneme svěřit “někomu mimo podnik”, odborně se takové variantě říká “interim finanční management”.

Pojďme se tedy seznámit s interim finančním managementem, jeho přínosy i riziky, proč a kdy dává interim finanční management smysl.

Pokračovat

🙆‍♂️ Mikromanagement ve finančním řízení

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 26. 06. 2023 14:00

Tuto kapitolu věnujeme tématu, které je pravidelně skloňováno v odborných periodikách, diskutováno na sociálních sítích (myšleno LinkedIn) a které patří podle našeho názoru mezi jedno z nejvíce kontroverzních mezi manažery i řadovými zaměstnanci ve firmách.

Jedná se o tzv. mikromanagement. Ten má početnou základnu svých odpůrců, ale existuje i nemalý tábor jeho příznivců. Pokud jste měli možnost přečíst si i předchozí články Zdeňka Koptíka, odborníka na finanční řízení, už víte, že se spíše řadí do první skupiny.

Následující článek čerpá ze zkušenosti autora získaných v praxi a čtenář má samozřejmě právo mít vlastní názor 😀

Pokračovat

👩‍💼👨‍💼 Finanční řízení týmu

článek ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách 20. 08. 2023 19:00

Když se majitelé a ředitelé firem rozhodují o pořízení nějakého produktu či služby, obecně zvažují, zda se jim finančně vyplatí, tzn. zda jim “něco vydělá”. To se bavíme nejčastěji o nákupu zboží, materiálu a služeb.

Už méně je ale pro mnoho vlastníků obvyklé zamyslet se také nad finančním řízením lidí a týmů, které na zadaných projektech a úkolech pracují.

Pojďme se podívat jak na to.

Pokračovat

Pojďte si dále rozšířit znalosti v oblasti řízení cash flow. Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem, jsme pro vás připravili CAFLOU akademii I. - kontrolujte vaše cash flow. Od základních informací po rady, tipy a návody.