Představme si dvě firmy dosahující shodných zisků, dokonce účetní hodnota jejich majetku je obdobná. Která z nich je úspěšnější a směřuje k dlouhodobému růstu? Pro hodnocení ekonomické stránky podnikání je potřeba rozklíčovat, z jakých činností tečou do firmy nebo z firmy peníze.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Peněžní toky v přehledné tabulce

Pro potřeby finančního řízení si s výsledovkou (přehledem výnosů a nákladů) nevystačíte. Kde tedy zjistíme, jak firma hospodaří v provozní a neprovozní oblasti, jak financuje zásoby, dlouhodobý majetek a co bylo zdrojem financování? Odpověď přináší výkaz cash flow. Můžeme mu říkat také přehled o peněžních tocích nebo jen cash flow. Přehled (např. tabulka), který vám zodpoví, odkud do firmy peníze přichází, na co vlastně firma získané peníze používá a proč se jí peníze nedostávají.

Díky přehledu cash flow odhalíte důvody, proč je firma v platební neschopnosti a nemá na zaplacení faktur, ačkoli je v zisku, nebo naopak, jak je možné, že firma má dostatek peněz, přestože vykazuje ztrátu.

Provoz, investice, financování

V přehledu cash flow rozlišujte peněžní toky podle použití peněz na provozní, investiční a finanční činnost firmy. Představte si je jako jednotlivá patra. Je to užitečné pro finanční řízení, ale také pro zhodnocení ekonomické kondice firmy. Přináší činnost, kvůli které jste na trhu, dostatek peněz? Odpověď se nachází na řádku provozní cash flow. V oficiálním výkazu, který si můžete vygenerovat v předpřipravených sestavách vašeho účetního programu, jej najdete také pod označením A***. Když je hodnota provozního cash flow kladná, příjmy z prodejů zboží, výrobků a poskytovaných služeb pokrývají běžné výdaje firmy od nákupu materiálu, přes výplaty mezd a platby úroků až po daň z příjmu. Je to informace o tom, zda základní aktivity firmy jsou smysluplné, tedy zda přináší firmě peníze. 

Pomyslné druhé patro cash flow má název investiční cash flow (B***). Tento řádek je určen pro pořízení a prodej strojů, výrobních linek, automobilů, budov, pozemků, software a dalšího dlouhodobého majetku. Mohou sem spadat také příjmy z podílů na zisku v majetkově propojených firmách či přijaté úroky z úvěrů, půjček a výpomocí jiným firmám, neboť se jedná také o investice. Investiční cash flow bývá u úspěšných firem záporné. Je to známka toho, že firma chce v neustále se měnícím tržním prostředí udržet krok s konkurencí a investuje do rozvoje a obnovy svého majetku. 

Nyní pojďme vystoupat do posledního patra cash flow. Třetí oblastí příjmů a výdajů firmy je finanční cash flow (C***). Sem zaznamenáváte peněžní toky související se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání. Myslí se tím finanční zdroje mimo běžnou činnost firmy, takové, které přináší vlastníci a externí věřitelé. V cash flow se tak projeví čerpání nebo splácení úvěrů, úhrady finančního leasingu či vyplácení podílů na zisku společníkům.

Přehled o peněžních tocích (příklad)

cash flow příkladProvozní cash flow by mělo být jednoznačně kladné. V uvedeném příkladu tomu tak není. Hlavní činnost firmy nejenže firmě v roce 2017 nepřinesla peníze, ale ještě více než milion z jejích peněz odčerpala. Na druhou stranu firma pořídila nový dlouhodobý majetek, ačkoli také nějaký stálý majetek prodala. Z přehledu také můžeme vyčíst, že firma čerpala úvěr a vyplatila vlastníkům 850 tisíc podílu na zisku (zbývajících 150 tisíc odvedla firma formou srážkové daně státu). Celkové cash flow za rok 2017 je záporné. Ačkoli firma tuto nepříznivou situaci přečkala s kladným zůstatkem na účtu díky dostatečným počátečním zásobám peněz, je jasné, že tímto způsobem hospodaření zvládne utáhnout jen několik málo let. Jak byste chtěli, aby vypadalo vaše cash flow?

Zde ukázka stejného příkladu s výstupem z Caflou:

cash flow příklad (Caflou)

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.