Nároky na finanční řízení jsou v současné době nebývalé. Ekonomikou otřásla hospodářská krize, a zatímco se celosvětově nadále se potýkáme s pandemií koronaviru, výhledy na stabilizaci trhu jsou nejasné. V souvislosti s očekáváným ekonomickým oživením se vám jistě bude hodit akční seznam, co zkontrolovat, co připravit, aby váš při naskočení na vlnu rozvolnění a oživení čekalo o něco méně překvapení.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Tip #1 – Udělejte si o cash flow přehled

Abyste se na budoucnost dobře připravili, potřebujete především vědět, jak na tom skutečně jste a kam směřujete. Představte si firmu jako sportovce. Je nemyslitelné, aby trenér poslal svého svěřence do dalšího závodu, pokud nezná jeho kondici. Dobrou přípravou a plánem se lze vyvarovat možným zraněním a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Je důležité znát finanční kondici vaší firmy. Nástroj, který vám přípravu na oživení ekonomiky usnadní, je nepochybně přehled o peněžních příjmech a výdajích. Na jeho základě můžete vašim manažerským rozhodnutím o aktivitách firmy dodat pravděpodobnost finančních dopadů a snížit nejistotu ekonomických výsledků při potenciálně nepříznivém vývoji. 

Plánuje cashflowPokud jste s plánováním cash flow ještě nezačali, vězte, že je nejvyšší čas. Mít přehled o tom, jaké byly příjmy a výdaje spojené s vaším podnikáním v minulosti, kdy budou nové příjmy přicházet a kdy peníze z podnikatelského účtu odejdou, není přínosné pouze v během krize. Je to velmi důležité pro období rozjezdu a znovunastolení rovnováhy, kdy se nestačí pouze spoléhat na zpožděné informace z účetnictví.

💡 Jak na plán cash flow podrobně popisujeme v našem e-booku Jak začít s plánováním cash flow (E-BOOK) a také ve video-rozhovoru Jak začít s plánováním cash flow (VIDEO). Inspirujte se a jděte do akce.

📺 5+1 tipů popisovaných v tomto článku jsme detailně prodiskutovali také ve video rozhovoru s Pavlínou Vančurovou:

Tip #2 – Plánujte na podkladu scénářů

Po rozsáhlé a hluboké krizi, ať už se na vaší firmě podepsala jakkoli, je důležité věnovat pozornost řízení peněžních toků. Abyste minimalizovali dopady krize na kondici firmy a hladce přešli do fáze oživení ekonomiky, uvažujte o různých variantách dalšího vývoje. Trhy se mohou vracet zpět do života pozvolněji nebo rychleji, než jaké jsou predikce makroekonomů. Vaše podnikání je specifické a přístup ke zdrojům jeho financování je individuální. Navzdory všeobecným trendům situaci konkrétní firmy může ovlivnit i taková banalita, jako je nařízená karanténa osoby, která u vašeho odběratele zajišťuje jindy včasnou úhradu plateb.

Kdo je připraven, není překvapen. Pro různé scénáře si připravte plány kapacit, lidských zdrojů a financí. Detailněji naplánujte následujících šest až osm týdnů, ale výhled rozšiřte v hrubých rysech na několik měsíců. Při jakémkoli plánování jen málokdy odpovídá předpoklad skutečnosti na 100 procent. Dnes se na budoucnost můžeme dívat snad jen díky křišťálové věštecké kouli. Nicméně díky variantním scénářům vývoje cash flow můžete předem promyslet opatření proti výpadkům peněžních příjmů a zachovat tak nejen plynulý chod firmy, ale také minimalizovat náklady spojené s řešením nedostatku finančních prostředků.

💡 Varianty budoucnosti vašeho cash flow v podobě scénářů můžete vytvořit také přímo v CAFLOU Jak vytvořit varianty výhledu na vaše cash flow 📺.

Tip #3 – Revidujte přístup ke kapitálu

Pro opětovný rozjezd činnosti firmy je nezbytný kapitál. Růst tržeb zpravidla znamená také vyšší potřebu provozního kapitálu. Malým a středním firmám jsou obvykle hůře dostupné podnikatelské úvěry. Méně příznivá účetní čísla z období krize situaci ještě více komplikují. Ačkoli se banky zajímají i o menší firmy, je faktem, že jsou pro ně malé firmy větším rizikem než firmy velké. To se pochopitelně také odráží ve výši úroků, a tedy nákladů na cizí zdroje financování. Je-li vaše cash flow přímo a citelně závislé na několika velkých zákaznících nebo na firmách závislých na dalších odběratelích, relativně snadno se přenese na finanční stabilitu vaší firmy jakýkoli posun v platbách. Soukolí se může zadrhnout, není-li k dispozici spásný olej na promazání. Tím mohou být i jiné zdroje kapitálu, než jsou vlastní prostředky a bankovní půjčky. 

Olejem proti destabilizaci cash flow může být kapitál od nebankovních společností, které malým a středním firmám nabízejí zcela jiné možnosti udržení cash flow. K potřebným penězům, které máte vázané ve vydaných fakturách, se můžete dostat podstatně dříve prostřednictvím služeb faktoringu. Ty na našem trhu nabízí například Cashbot nebo Roger. Peníze z fakturací tak můžete mít k dispozici předvídatelně a spolehlivě. Více o těchto možnostech se dočtete v našem článku Cesty jak vylepšit cash flow. Když budete mít vyřešené překlopení pohledávek do reálných peněz, budete se moci lépe soustředit na to hlavní, proč jste na trhu – na výdělky.

Tip #4 – Přemýšlejte o správné výši rezervy

Chcete-li uspět v období oživení ekonomiky, musíte patřit mezi rychle se přizpůsobující firmy s konkurenceschopnou nabídkou výrobků a služeb. Takové firmy jsou schopné pružně reagovat na změny podmínek trhu a individuální požadavky zákazníků. Zároveň však musí finančně ustát dynamický vývoj tržního prostředí. V době, kdy lze nestabilitu cash flow předvídat a očekávat, je důležité vedle důkladného plánování peněžních toků, které poslouží jako systém včasného varování před možnými finančními potížemi, promyslet vhodnou finanční rezervu. Jde o volnou zásobu peněz, kterou má firma v určitém časovém okamžiku k dispozici pro financování své činnosti z jiných zdrojů, než jsou tržby

Zásadní otázka však zní, jak velká má finanční rezerva být. Pokud budete držet vysokou rezervu, zajistíte si dobrou likviditu. Nicméně díky nízkému úročení prostředků na účtech nevyužijete příležitost vydělat více. Optimální je udržovat pouze takovou výši disponibilních peněz, kterou firma potřebuje pro zachování chodu svých běžných aktivit a na jejich bezprostřední rozvoj. Obecně platí, že by rezerva měla pokrýt tři až šest měsíců fixních výdajů. Těmito výdaji jsou výplaty mezd, úhrady nájmu, energií a dalších nákladů připravenosti k činnosti. Velikost rezervy se odvíjí od charakteru činnosti firmy (sezónnost, zakázkový charakter), fáze podnikání (start-up nebo zavedená firma), očekávání růstu a s tím spojené budoucí zvýšené závazky a v neposlední řadě také od důvěry v klienty, že budou vaše produkty nadále poptávat. Vezměte tedy do úvahy faktory, které se vás týkají, přidejte intuici a promyslete finanční polštář, který nejlépe odpovídá vašim podmínkám. 

Tip #5 – Upravte model podnikání

Ekonomické podmínky se mění. Oživení ekonomiky neznamená návrat ke starým dobrým časům. S každou krizí totiž dochází ke změnám, které se promítají do obchodních přístupů. Fáze oživování ekonomiky tak s sebou nese také nutnost přehodnocení obchodních modelů, tedy tvorby hodnoty, za kterou jsou zákazníci ochotni platit. Základními byznys modely jsou výroba a poskytování služeb, prodej, poradenství, investice, technologie, networking a servis. Mnozí podnikatelé tyto způsoby kombinují a vytvářejí tak nové možnosti pro své příjmy. Například o úspěšném produktu lze také psát nebo kolem něho budovat komunitu. 

🎁 Bonusový tip - Zrevidujte nejen finanční procesy

Tyto úpravy je nezbytné promítnout také do finančních plánů. Mít cash flow pod kontrolou znamená uchopit finanční řízení metodicky správně. Zrevidujte interní procesy i účetní postupy. Možná přijdete na to, že za úspěchem není jen faktické řízení produkčních aktivit firmy. Zkvalitněním finančního řízení můžete ovlivnit například zbytečnou vázanost finančních prostředků v provozu firmy z důvodu náročné administrativy pohledávek nebo neodpovídající výše zásob. Důsledky do ekonomické stránky podnikání jsou klíčové pro zdárné působení firmy na trhu. S revizí modelu podnikání tak ruku v ruce jde také úprava přístupů k finančnímu řízení a controllingu. Není potřeba znovu vymýšlet kolo, když už je objeveno a praxí ověřeno. Budete-li potřebovat pomocnou ruku, neváhejte se obrátit na ověřené specialisty, kteří se zaváděním finančního controllingu zabývají.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.