Sezónnost v zakázkách či ve výrobě, posun plateb významného odběratele, nenadálé výdaje na opravu zařízení. To je jen několik běžných důvodů, kvůli nimž se mohou zejména malé firmy dostat do výrazných finančních potíží. Přinášíme několik tipů, jak nastalou situaci řešit.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Zrevidujte výdaje

Přebytečné výdaje spolu s nedostatečnou finanční rezervou jsou jedněmi z nejčastějších příčin zániku firem. Neříkáme, že v každé firmě se zbytečně utrácí. Většinou ale platí, že vždy existují nějaké výdaje, na nichž lze ušetřit, aniž by se to dotklo zaměstnanců. Projděte si tedy všechny položky výdajů a přiřaďte jim významnost. Jestliže celkové výdaje jsou například 500 tisíc měsíčně, výdaje na materiál ve výši 130 tisíc představují 26 %, výplaty ve výši 240 tisíc 48 %, nájemné ve výši 30 tisíc 6 %, drobné nákupy celkem připadají na zbývajících 20 %.

Zdánlivě menších výdajů může být celá řada, pokud však v součtu představují významný podíl na celkových výdajích, je vhodné je při nedostatečné finanční situaci firmy revidovat. Dočasné snížení nákladů nejen uvolní svěrací kazajku vaší finanční krize, povede také k obnově rentability.

Soustřeďte se na příjmy

Jsou firmy, které šetří. A jsou firmy, které vydělávají. Ne vždy je však možné trvale zvýšit tržby a prodávat jen ziskové výrobky či služby nebo prodávat za vyšší ceny. Vaší strategií však může být zúžení sortimentu se zaměřením na ziskové a nejčastěji žádané výrobky nebo služby a jejich inovaci. 

Tip: Pokud jste výrobní firma a máte-li navíc kvalitní výzkum a vývoj, jehož výsledky využíváte pro vlastní nové nebo inovované výrobní technologie a výrobky, můžete některé z těchto výzkumných úspěchů přihlásit na Úřad průmyslového vlastnictví ve formě poloprovozu, ověřené technologie nebo funkčního vzorku a promítnout tuto skutečnost do nabízených cen.

Napjatému rozpočtu pomůžete také, můžete-li alespoň krátkodobě omezit slevy. Snažte se také zajistit a udržet kvalitu výrobků nebo služeb, abyste zabránili reklamacím, a tedy dodatečným nákladům. Máte-li dostatečnou tržní pozici, můžete přesvědčit odběratele, aby za vaše výrobky, zboží či služby platili dříve. Můžete také podpořit platby v hotovosti nabídkou určitého zvýhodnění pro odběratele.

Prodejte svůj majetek

Nastalo období, v němž si nemůžete dovolit držet nepotřebný majetek? Ať už se jedná o dlouhodobě nevyužívané stroje či zařízení či nadbytečné zásoby, je-li možné je prodat, udělejte to. Nepotřebný majetek váže peněžní prostředky, aniž by firmě přinesl jakékoli zhodnocení. Řekněte sami, přináší bezobrátkové zásoby nějaký úrok? Je tomu spíše naopak, hodnota peněz se v důsledku inflace v čase snižuje. Peníze se mají točit, nikoli zahálet v nepoužívaném majetku.

Pokud však zařízení či automobily ke své činnosti nadále potřebujete, i tak můžete uvažovat o příjmech z jejich prodeje. Řešením může být pro mnohá zařízení zpětný leasing. Leasingová společnost vám nabídne za odkup vašeho majetku okamžitou hotovost, přičemž vy nadále daný majetek za úplatu využíváte. Díky tomu snadněji překlenete obtížné finanční období. Obdobně můžete odprodat své pohledávky faktoringovým nebo fortfaitingovým společnostem.

Existují však i další nástroje vylepšení cash flow. O nich si povíme v dalším článku (Cesty jak vylepšit cash flow). 

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.