Řízení cash flow bývá nazýváno také řízením pracovního kapitálu či řízením likvidity. Ať už tuto zásadní součást finančního řízení nazvete jakkoli, jde o schopnost firmy dostát svým závazkům a nasměrovat výdělky na další firemní rozvoj. Spolehlivé plánování cash flow je významným pomocníkem při budování a udržování konkurenční výhody na trhu.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, článek vznikl pro portál iPodnikatel.cz, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Klíčový nástroj manažerského rozhodování

Manažeři, kteří mají okamžitý přehled o stavu a aktivitách firmy, mají nespornou výhodu díky možnosti efektivněji se rozhodovat. Finance a jejich řízení jsou základem vybudování a udržení dlouhodobé prosperity firmy. Řídit cash flow bez informací o budoucích příjmech a výdajích lze s trochou nadsázky přirovnat k chůzi s páskou přes oči. Když nevíte, jaká překážka vás na cestě čeká, nemůžete se efektivně rozhodnout o dalším kroku. Obdobně díky nedostupným informacím o disponibilní hotovosti v budoucnosti nevíte, jak budou vaše rozhodnutí ovlivňovat schopnost firmy hradit závazky.

Protože jsou ve firmách přijímána rozhodnutí s dopadem do peněz v blízké i vzdálené budoucnosti, měl by plán cash flow zahrnovat jak krátkodobý horizont v řádu dnů a týdnů, tak dlouhodobý výhled určující potřeby firmy pro investice a dlouhodobé úvěry. Střednědobý plán pak sleduje využívání provozních úvěrů, ale také například obchodujete-li se zahraničím pohyby cizích měn. Základním úkolem je obstarávání a zabezpečení trvalé platební schopnosti firmy. Požadavky, z nichž vyplývá povinnost platit, nevycházejí jen z přijatých faktur a mzdových nákladů. Jsou zde také závazky vůči státu v podobě poplatků a daní, závazky vůči bankám formou splácení úvěrů a výdaje na investice.

Plánujte a řiďte svůj platební cyklus

Určitou dobu trvá výrobní proces, který začíná nákupem materiálu a surovin, pokračuje výrobou až k vyskladnění výrobku k prodeji, respektive do fakturace dodávek či odvedené práce. Při prodeji jsou v účetnictví zaznamenány tržby, nicméně podle skutečné splatnosti faktur ještě nějaký čas trvá, než dojde i k inkasu peněz z prodejů. Oba časy, jak vázanosti zásob ve výrobním procesu, tak splatnosti pohledávek společně tvoří dobu provozního cyklu. Když odečtete průměrnou dobu splatnosti vašich závazků, získáte informaci o délce vašeho platebního cyklu.

Efektivní firmy dokáží plánovat výši svých zásob. To se promítá do přesnějšího plánování nákupu a prodeje. Součástí strategie je automatizace objednávkového, fakturačního a platebního cyklu na straně nákupu. Tím je zajištěna včasná a spolehlivá informace o výši a načasování budoucích úhrad. I na řízení pohledávek je vhodné mít nastavené efektivní procesy, které vám umožní lépe odhadnout termíny inkasa.

upomínky po splatnostiPromyslete postupy vedoucí k rychlému zpracování objednávek, párování plateb, monitoringu pohledávek po splatnosti a efektivnímu upomínkovému systému. Ke zrychlení inkasa ve svém důsledku vedou také standardy pro řešení reklamací a sporných situací se zákazníky. Účinné jsou opakovatelné postupy. Nezapomeňte proto přijímat jen taková opatření, která jsou pro vás dlouhodobě udržitelná a budou fungovat i v budoucnosti.

 

V čem spočívá síla řízení likvidity

Podstatou řízení likvidity je zajištění dlouhodobé vyrovnanosti mezi příjmy a výdaji. Základním předpokladem pro efektivní řízení likvidity je mít dobrý plán. Ideálně soubor plánů pro různé časové horizonty v různých mírách detailu. Pravidelná práce s nimi zajistí, že budou včas hrazeny všechny splatné závazky a zároveň nebude třeba držet vysoké rezervní zůstatky na běžných účtech.

Spolehlivé plánování cash flow umožnuje snížit potřebu čerpání provozních úvěrů. Ať už se jedná o kontokorent nebo revolving, uspoříte prostředky spojené s odměnou bance za jejich využívání v podobě úroků. Navíc znalost budoucích peněžních toků pomáhá zvýšit jistotu při rozhodování o plánovaných investicích, což představuje nemalou výhodu pro finanční řízení. Díky strategickému řízení likvidity můžete snáze využívat slevy za předčasné úhrady od dodavatelů. Také kurzové riziko díky přesnějšímu plánu příjmů a výdajů v cizích měnách lépe zajistíte.

S chytrým nástrojem na to nejste sami

Mnoho firem považuje za jeden z hlavních důvodů nepřesnosti svých výhledů právě nespolehlivé plánování pohledávek a zásob. Klíčem je tedy řízení pracovního kapitálu. Řízení pracovního kapitálu se dotýká všech součástí firmy od nákupu, přes výrobu po prodej a logistiku. Finanční zdroje vázané v zásobách, pohledávkách a na běžných účtech sice usnadňují šéfům výroby a prodeje starosti se zásobováním a odbytem, na druhou stranu zvyšují nároky na objem úročeného kapitálu. V zájmu zvyšování efektivity a posilování konkurenceschopnosti firmy je tedy třeba usilovat o co největší obrátku jednotlivých složek pracovního kapitálu.

Zpracování finančních plánů je bez určité míry automatizace velice obtížné. Plánování zahrnuje také časově náročné propočty. Ruční zpracování v rámci strategického finančního plánu je tedy nejen pracné, ale často vede i k vynechání důležitých vazeb. To se promítá ve snížení kvality plánu. Pro řízení a plánování cash flow je tedy namístě použít specializovaný software. Dobrý nástroj udělá spoustu práce za vás. Například cash flow aplikace Caflou vám umožní vidět příjmy a výdaje dle každého zákazníka či dodavatele, dle kategorie nebo třeba dle projektů a zároveň v celkovém pohledu na reálné a odhadové peněžní toky.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.