Co můžete udělat proto, aby byly peněžní toky z podnikání pod vaší kontrolou? Můžete si vést na papíře nebo v Excelu záznamy o jednotlivých minulých a budoucích platbách. Nebo na to můžete jít od lesa a využít vhodný software na řízení a plánování cash flow (a třeba si ulehčit práci a využít informací, které už o své firmě, zákaznících, dodavatelích nebo projektech můžete vést např. v Caflou).  

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Výhled do zdi 

Nechcete-li firmu dostat do platebních potíží, obvykle máte tendenci si ponechávat určitou rezervu volných peněžních prostředků pro zajištění pokrytí budoucích závazků. Když ale nevidíte dál než za horizont splatnosti vydaných a přijatých faktur, díváte se vlastně do zdi. Co je za ní můžete jen s velkou nejistotou odhadovat. Neznalost budoucích příjmů a výdajů je velmi nepříjemná a ekonomicky nevýhodná. Vyšší rezerva, kterou si držíte, protože nechcete zbytečně riskovat, že vám budou peníze za měsíc či dva chybět, není nijak kapitálově zhodnocena. Peníze v pokladně ani na účtu v bance rozhodně nekopírují zhodnocení, kterého může firma svou činností dosáhnout, spíše nepokrývá ani inflaci. A peníze se mají točit.

Pohled z okna

Jak to tedy udělat, abyste místo do zdi mohli v plánování cash flow vyhlédnout z okna na řekněme 6 a 9 měsíců dopředu? Pro úspěch je potřeba soustředit vstupy do jednoho (informačního) systému, který s nimi umí pracovat a díky němuž předejdete překvapení, neboť všechny významné výdaje jsou známé předem stejně jako s velkou pravděpodobností naplánované příjmy od klíčových zákazníků. Dobrý informační systém udělá spoustu práce za vás. Které vstupy ale máte dodat, aby bylo predikované cash flow co nejpřesnější?

Dynamické a statické vstupy

Podstatným vstupem jsou aktuální stavy bankovního účtu, pohledávky a závazky. Tyto zdroje můžeme chápat jako dynamické, protože se vždy při práci s výsledem cash flow aktualizují. Běžný účetní sofware dokáže potřebná data pro modelování cash flow snadno vygenerovat. Na rozdíl od dynamických vstupů, statické vstupy postačí do modelu přidat jednou a nechat je v systému v nezměněné podobě až do okamžiku, kdy u nich dojde k výrazným změnám. Takovými statickými vstupy jsou například splátkový kalendář, každoměsíční výplaty mezd, pravidelné odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění, ale také plánované investice.

Další předpoklady a prognózy

Pro ničím nezakrytý pohled z okna je také vhodné zakomponovat do plánovaní cash flow výhledy obchodních případů. Nezastupitelnou roli hraje systém zaznamenávání těchto potenciálních obchodů podle pravděpodobnosti jejich realizace včetně termínu uskutečnění a platebních podmínek. Mezi další předpoklady průběhu peněžních toků patří platební morálka odběratelů, rozdělení výdajů podle dodavatelů nebo například vymezení režiích výdajů.

Např. cash flow software Caflou vám umožní vidět příjmy a výdaje dle každého zákazníka či dodavatele, dle kategorie nebo třeba dle projektů a zároveň v celkovém pohledu na reálné a odhadové peněžní toky.

cash flow graf

cash flow tabulka

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.